10 idiom cực hay với 'food' cho bữa trưa thêm sinh động đây

10 idiom cực hay với 'food' cho bữa trưa thêm sinh động đây

1) Nutty as a fruitcake = chỉ người gàn bướng, quái gở.

Eg: Don’t pay any attention to John; he’s nutty as a fruitcake = Đừng để tâm đến John, cậu ấy là người quái gở

2) Slower than Molasses = chậm hơn cả rỉ đường mật, chỉ sự chậm chạp

Eg: Phyllis is an excellent typist, but she is slower than molasses when filing reports = Phyllis là một người đánh máy xuất sắc nhưng cô ấy rất chậm chạp khi điền báo cáo

3) Cool as a Cucumber = giữ bình tĩnh

Eg: Our boss was as cool as a cucumber when he told us our paychecks would be late = Sếp của chúng tôi rất bình tĩnh khi thông báo tiền lương của chúng tôi sẽ bị trả muộn

4) Bad Apple = chỉ một người xấu làm ảnh hưởng đến những người còn lại

Eg: I am not allowed to date you, my dad says you are a bad apple = Mình không được phép hẹn hò với cậu, bố mình nói cậu không tốt

5) Big Cheese = dùng để chỉ người dẫn đầu, một người rất quan trọng.

Eg: After the awards were distributed, the company’s big cheese gave a speech = Sau khi các phần thưởng đưuọc trao, một thành viên quan trọng của công ty đứng lên phát biểu

6) Couch Potato = chỉ những người lười biếng dành thời gian rảnh rỗi trên ghế trường kỉ để xem TV

Eg: I’m off this weekend, and I intend to be a couch potato = Cuối tuần này tôi nghỉ, tôi sẽ là một người lười biếng

7) A Lot on my Plate = quá nhiều thức ăn trong đĩa, được dùng khi có quá nhiều việc phải làm.

Eg: I would go to the zoo with you, but I have a lot on my plate this weekend = Mình sẽ đi thăm vườn thú với cậu nhưng cuối tuần này mình có rất nhiều việc phải làm

8) Take it with a Grain of Salt = nửa tin nửa ngờ

Eg: I have a book on chicken farming, but it’s 150 years old, so I take a lot of the advice with a grain of salt = Tôi có một cuốn sách về nuôi gà nhưng nó 150 tuổi rồi nên tôi nửa tin nửa ngờ những lời khuyên trong đó

9) Piece of Cake = Rất dễ

Eg: That crossword puzzle was a piece of cake. = Trò giải ô chữ kia rất dễ

10) Walk on Eggs = tỏ ra sám hối, hối hận sau khi mắc lỗi để không làm ai đó tức giận thêm.

Eg: After I broke Mom’s vase, I walked on eggs for a week = Sau khi tôi làm vỡ bình hoa của mẹ tôi, tôi tỏ ra sám hối một tuần để mẹ tôi không tức giận thêm