[10 quy tắc vàng khi làm bài IELTS Reading]

[10 quy tắc vàng khi làm bài IELTS Reading]

 

  Cùng luyện thi IELTS với RES nào!

1. Hãy đọc câu hỏi trước khi đọc đoạn văn. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm ra vị trí câu trả lời hơn thông qua việc tìm key words trong câu hỏi.

2. Cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi thật nhanh & chính xác. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời hoặc vẫn còn đắn đo thì note lại, chuyển sang câu khác, khi đã làm xong tất cả thì quay lại những câu chưa hoàn thành.

3. Đừng bao giờ cố đọc hiểu hết cả đoạn dài để tìm câu trả lời. Điều này khiến bạn mất rất nhiều thời gian vì gặp nhiều từ mới. Thay vào đó hãy sử dụng kỹ năng skim & scan để tìm ra vị trí của câu trả lời.

4. Thông thường đề thi Reading được sắp xếp theo trật tự từ dễ tới khó. Tuy nhiên, dễ người khó ta. Nếu chủ đề đầu tiên hoàn toàn xa lạ với bạn thì bạn nên chuyển sang các đoạn tiếp theo để làm trước. IELTS Reading không nhất thiết phải làm theo trình tự từ đầu tới cuối.

5. Bạn có khoảng từ 1-1,5p cho mỗi câu trả lời, bao gồm cả thời gian skim & scan.

6. Đừng cuống & lo lắng nếu trong 7 câu liên tiếp bạn chỉ trả lời được 3 câu. Bỏ nó đấy đã, chuyển ngay qua câu khác nếu không muốn mất thời gian.

7. Các câu hỏi thông thường được sắp xếp theo trật tự thông tin. Tuy nhiên, câu trả lời thì có thể không. Chẳng hạn câu 1 bạn có thể tìm thấy ở dòng thứ 3 đoạn 1, nhưng câu lại 2 có thể ở dòng thứ 2. Do đó, khi không tìm thấy thông tin ngay sau câu hỏi trước thì hãy tìm quanh mấy câu gần đó nhé.

8. Các từ được dùng trong câu hỏi thường là các từ đã paraphrase, do đó, khi tìm câu trả lời trong đoạn văn, đừng tìm từ chính xác mà hãy tìm các từ có cùng nghĩa.

9. Các dạng reading thường có cách làm khác nhau, cách tìm thông tin & tính chất thông tin cũng khác nhau.

G: General information
S: Specific detail 

– Matching headings [G] Multiple choice questions [G and S]
– Summary/flow-chart/table completion [G and S]
– Classification [G and S]
– Matching sentences from a suitable list [G and S]
– Answering Yes, No, Not Given [G and S]
– Answering True, False, Not Given [G and S]
– Matching stems to sentences endings [S]
– Sentence completion [S]
– Short answer questions [S]

10. Các câu hỏi trong đề thi Reading không kiểm tra kiến thức tiếng Anh (knowledge) của bạn mà khả năng sử dụng tiếng Anh (ability to use English) của bạn.