12 lý do khiến điểm Speaking của bạn rơi vào 4.0 - 5.0

 

Vì sao mình không hướng dẫn Speaking Band 6.0 -7.0 mà lại là Band 4.0 – 5.0? Đơn giản là nếu các bạn muốn biết làm thế nào để đạt điểm cao thì các bạn phải biết như thế nào là điểm thấp!  

Vậy thì hãy rà soát lại xem bạn có rơi vào những vấn đề sau đây để có nguy cơ bị 4.0-5.0 không nhé:

1. Nói quá chậm 
2. Ậm ừ, ngập ngừng nhiều 
3. Bị lặp ý nhiều, ít khi paraphrase hoặc dùng synonym 
4. Từ ngữ quá đơn giản 
5. Không có "connectors" để nối các ý 
6. Dùng cấu trúc câu quá đơn giản (thường chỉ dùng câu đơn) hoặc cố gắng dùng cấu trúc câu phức tạp nhưng bị sai. 
7. Dùng thì quá đơn giản hoặc chia thì sai (thường chỉ dùng thì hiện tại hoặc quá khứ, không có thì present perfect hoặc các thì khác nữa)
8. Phát âm sai, giám khảo nghe không hiểu 
9. Chọn sai loại từ 
10. Trả lời cứng nhắc, máy móc 
11. Khi gặp chủ đề khó thì thiếu từ vựng 
12. Trả lời quá ngắn 

Muốn đạt điểm cao hơn? Hãy giải quyết hết những lỗi ở phía trên là được 

Còn nếu vẫn bị mắc phải từ 3 lỗi trở lên thì bạn đang gặp nguy hiểm đó! Phải thực hành, thực hành, thực hành nhiều nhiều vô. 

Thực hành Speaking bao gồm: Nghe + Nói. Nghe để bắt chước ngữ điệu, phát âm và các từ người bản ngữ hay dùng. Sau đó nói cho quen miệng và quen phản xạ.