Các bài viết mẫu thi ielts

Bài thi viết trong ielts gồm 2 bài viết dài với thời lượng 60 phút và tương ứng số lượng từ cho 2 bài là 150 từ và 250 từ. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về các bài viết mẫu thi ielts.

Các bài viết mẫu thi ielts

Các thí sinh khi thi ielts có thể lựa chọn 2 hình thức làm bải viết là bài học thuật hoặc bài tổng quát. Với phần thi nghe và nói các thí sinh sẽ thi chung nhưng riêng phần đọc và viết sẽ có hình thức thi khác nhau và do đó các bài tập luyện thi ielts cũng có các dạng mẫu khác nhau. Các thí sinh cần dựa theo các bài tập mẫu đó để ôn luyện và học tập và trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các mẫu đề thi viết cho phần tổng quát và phần học thuật. Lần lượt như sau:

Mẫu đề thi viết ielts tổng quát:

Thời gian làm bài dành cho mỗi thí sinh trong phần thi này là 60 phút với 2 phần thi tương ứng là:

– Phần 1: Thí sinh sẽ phải viết 1 bài báo cáo khoảng 150 từ để mô tả, giải thích các số liệu, dữ liệu trên biểu đồ hay một quá trình, một hiện tượng được biểu thị dưới dạng hình vẽ.

– Phần 2: Trong phần này, giám khảo sẽ yêu cầu thí sinh viết bài luận nhỏ khoảng 250 từ nêu ra những chính kiến hay nhận định về 1 ý kiến, 1 vấn đề nào đó. Với phần thi này, thí sinh nên đưa ra những tình huống và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho nhận định của mình, khiến bài viết sinh động và có sức thuyết phục hơn.

-> Danh sách các bài thực hành mẫu bao gồm: General Training Writing Sample – Task 1, General Training Writing Sample – Task 2, ielts Writing Answer sheet, General Training Writing Sample Script

Mẫu đề thi luyện viết ielts phần học thuật:

Phần thi viết trong ielts Học thuật cũng có thời lượng 60 phút với 2 bài viết dài 150 từ và 250 từ và văn phong trong các bài viết này phải trịnh trọng. Cụ thể như sau:

– Phần Task 1: Từ các thông tin có sẵn được diễn tả trong đề bài, nhiệm vụ của thí sinh là phải mô tả lại chúng. Đó có thể là graph/table/chart/diagram. Hoặc bạn cũng có thể phải mô tả, giải thích số liệu, các giai đoạn của một quá trình hay 1 sự việc, hiện tượng nào đó. Với thời lượng 20 phút, bạn cần phải viết 150 từ.

– Phần Task 2: có thời gian làm bài 40 phút và nhiệm vụ của thí sinh là phải viết một bài luận để trả lời về một quan điểm hay tranh luận về 1 vấn đề nào đó.

-> Danh sách các mẫu bài Task 1 và Task 2: Academic Writing Sample Task 1, Academic Writing Sample Task 2, ielts Writing Answer sheet, ielts Academic Writing Sample Script

Tham khảo: