Các cụm giới từ thông dụng trong tiếng anh

 

Cùng luyện thi IELTS với trung tâm anh ngữ RES nhé!

 

IN

 1. In love : đang yêu
 2. In fact : thực vậy
 3. In need : đang cần
 4. In trouble : đang gặp rắc rối
 5. In general : nhìn chung
 6. In the end : cuối cùng
 7. In danger : đang gặp nguy hiểm
 8. In debt : đang mắc nợ
 9. In time : kịp lúc
 10. In other words : nói cách khác
 11. In short : nói tóm lại
 12. In brief : nói tóm lại
 13. In particular : nói riêng
 14. In turn : lần lượt

AT

 1. At times : thỉnh thoảng
 2. At hand : có thể với tới
 3. At heart : tận đáy lòng
 4. At once : ngay lập tức
 5. At length : chi tiết
 6. At a profit : có lợi
 7. At a moment’s notice : trong thời gian ngắn
 8. At present : bây giờ
 9. At all cost : bằng mọi giá
 10. At war : thời chiến
 11. At a pinch : vào lúc bức thiết
 12. At ease : nhàn hạ
 13. At rest : thoải mái
 14. At least : ít nhất
 15. At most : nhiều nhất

ON

 1. On second thoughts : nghĩ lại
 2. On the contrary : trái lại
 3. On the average : trung bình
 4. On one’s own : một mình
 5. On foot : đi bộ
 6. On purpose : có mục đích
 7. On time : đúng giờ
 8. On the whole : nhìn chung
 9. On fire : đang cháy
 10. On and off : thỉnh thoảng
 11. On the spot : ngay tại chỗ
 12. On sale : bán giảm giá
 13. On duty : trực nhật

BY

 1. By sight : biết mặt
 2. By change : tình cờ
 3. By mistake : nhầm lẫn
 4. By heart : thuộc lòng
 5. By oneself : một mình
 6. By all means : chắc chắn
 7. By degrees : từ từ
 8. By land : bằng đường bộ
 9. By no means : không chắc rằng không

OUT OF

 1. Out of work : thất nghiệp
 2. Out of date : lỗi thời
 3. Out of reach : ngoài tầm với
 4. Out of money : hết tiền
 5. Out of danger : hết nguy hiểm
 6. Out of use : hết sài
 7. Out of the question : không bàn cãi
 8. Out of order : hư
 9. Under control : đang được kiểm soát
 10. Under rest : đang bị bắt
 11. Within reach : trong tầm với
 12. From time to time : thỉnh thoảng

Mong rằng những cụm giới từ trên sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong kì thi ielts writing và ielts speaking.