Các lỗi hay gặp khi làm bài thi ielts

 

Luyện thi IELTS ngoài việc bổ sung kiến thức cho các phần thi, các bạn nên lưu ý 1 số lỗi mà các bạn rất hay gặp phải để có thể đạt điểm tốt nhất. Đó là những lỗi rất đơn giản, dễ sửa. Nhưng có lẽ vì dễ quá, nhỏ quá nên các bạn không chú ý, và chắc chắn sẽ bị mất điểm.

Lỗi 1. – Viết quá ba từ / Số trên một câu trả lời
 

ví dụ
What length of time for study is recommended to raise your IELTS score by one band level?
trả lời: It takes 3 months
Rõ ràng, đây là một câu trả lời sai, cho dù ý của câu đúng với câu trả lời. Hãy nhớ đến số lượng từ mà câu hỏi giới hạn. Thay vào đó, bạn hãy trả lời là “3 months” hoặc “three months”.
 

Lỗi 2. Lỗi điền từ

Ví dụ
IELTS is an ______________ test.
Trả lời: Difficult
Đây là một lỗi ngữ pháp phổ biến trong luyện thi Ielts, cách sử dụng mạo từ a/an/the.
Bạn phải chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất. Thay vì đó, bạn có thể điền câu trả lời là “interesting” hoặc “English”.
 

Lỗi thứ 3. Chọn đáp án

Hãy chọn số lượng đáp án đúng với yêu cầu của đề bài
ví dụ
Choose two of the following answers and writ
e the letters on your answer sheet.
Where do you study best?
a) at school
b) in the library
c) at ‘English Study Success’
d) at home
e) in the park
Answer: C
Như vậy, cho dù đáp án C là đúng, bạn vẫn không được điểm cho câu này vì đề ra là bạn phải chọn hai đáp án liền một lúc.
 

Lỗi thứ 4. Lỗi chính tả

Ví dụ
Write the street address you hear.
Answer: Wiliam Street
Đây là một câu trả lời sai, “wiliam” phải có hai chữ “l” – ” william” vì đây là một từ rất phổ biến. Nếu bạn không nhớ từ này, bạn sẽ bị trừ điểm cho dù đây là tên riêng, và đề bài không hề cho trước đáp án để bạn lựa chọn.
 

Lỗi thứ 5. Lỗi chọn đáp án

Có rất nhiều từ đồng nghĩa trong tiếng Anh, nhưng đáp án của bất kì câu trả lời nào trong bài thường được lấy ra trong đề bài cho sẵn.
Ví dụ:
Complete the summary using words taken from the following passage:
“When preparing for the IELTS test it is important to include a wide variety of topics to study. You need to be aware of the important issues facing society today, and also be able to give your opinion about them either orally or in written form”
Question 5 & 6 – Summary:
Make sure you study a ____5. of topics to do with current affairs to give you ideas to
use in the oral and/or _____6. test.

 

Answer:

 • 5. Lot;
 • 6. writing

Như vậy, dù đáp án “Lot” rất phù hợp về ngữ pháp và ý nghĩa để điền vào câu trả lời số 5, nhưng hướng dẫn của bài là lấy từ “trong đoạn văn”, nên nếu bạn tự nghĩ ra một đáp án nào khác, bạn sẽ không được điểm. Hãy lưu ý nhé!

Các lỗi thường gặp khi làm bài thi ielts listening

 • Ghi câu trả lời không đúng với yêu cầu:
 • Ghi câu trả lời là False hoặc True trong khi câu hỏi yêu cầu phải trả lời với Yes hay No hoặc ngược lại
 • Ghi câu trả lời theo dạng WORDS trong khi câu hỏi yêu cầu ghi theo LETTERS. Ví dụ: Thay vì viết đáp án là A,B,C… thì lại viết là Study desks….
 • Ghi sai số ít và số nhiều
 • Thêm ED và ING hay thiếu ED hoặc ING
 • Ghi nhầm câu trả lời vào ANSWER SHEET. Ví dụ: Viết câu trả lời của câu 5 vào chỗ trả lời cho câu 6.
 • Viết hoa và không viết hoa không theo quy tắc.
 • Không đọc kỹ câu hỏi. Ví dụ: Yêu cầu của đề bài là điền tên khóa học thì lại điền tên nghề nghiệp, hoặc yêu cầu là điền ngôn ngữ thì lại điền tên quốc gia….
 • Không đọc kỹ yêu cầu số lượng từ cho phép điền nên thường viết thừa hoặc thiếu số từ.
 • Viết sai lỗi chính tả, thậm chí những từ đơn giản (do không cẩn thận)
 • Viết câu trả lời không rõ ràng, tẩy xóa làm cho giáo viên chấm rất khó đọc

Các lỗi thường gặp khi làm bài thi ielts reading

 • Ghi câu trả lời không đúng với yêu cầu
 • Ghi câu trả lời là F hoặc T trong khi câu hỏi yêu cầu phải trả lời với Y hay N hoặc ngược lại
 • Ghi câu trả lời theo dạng WORDS trong khi câu hỏi yêu cầu ghi theo LETTERS. Ví dụ, thay vì viết là A,B,C thì lại viết Study desks
 • Chép sai từ cho dù từ đó đã có trong bài đọc
 • Ghi nhầm câu trả lời vào ANSWER SHEET. Ví dụ: Viết câu trả lời của câu 5 vào chỗ trả lời cho câu 6
 • Viết hoa và không viết hoa không theo quy tắc
 • Chưa quản lý thời gian tốt nên không còn thời gian để làm phần đọc cuối cùng
 • Chưa nắm rõ trong môn đọc không có thời gian 10 phút chuyển câu trả lời sang Answer sheet.
 • Viết câu trả lời không rõ ràng, tẩy xóa làm cho giáo viên chấm rất khó đọc

Các lỗi thường gặp khi làm bài thi ielts writing

 • Còn sai nhiều về thì và cấu trúc câu
 • Dùng từ chưa chuẩn xác
 • Ở phần task 1, miêu tả tiến trình (process) lại dùng thì quá khứ
 • Sử dụng từ nối chưa chính xác. Ví dụ khi miêu tả tiến trình của Task 1 lại dùng những từ mang tính liệt kê như Firstly, Secondly, Thirdly, …. thay vì dùng những từ nối để chỉ tính liên kết theo thời gian như At first, then, after that, while …. Ở Task 2 thì dùng từ nối On the other hand với nghĩa giống với Moreover, ……
 • Chưa biết cách chuyển ý giữa các bước (steps) trong Task 1
 • Câu trả lời cho TASK 2 không thuyết phục vì chưa bám sát vào câu hỏi, vẫn còn lan man trong cách diễn đạt
 • Chuyển ý giữa các đoạn văn chưa tốt
 • Chưa làm nổi bật quan điểm của cá nhân
 • Viết quá dài so với yêu cầu của đề bài dẫn tới lặp ý, lan man
 • Bố cục của TASK 1 không rõ ràng, chỉ có một đoạn duy nhất
 • Chỉ tập trung vào làm 1 Task nên dù viết tốt phần đó nhưng không đạt được số điểm yêu cầu

Các lỗi thường gặp khi làm bài thi ielts speaking

 • Cho thời gian 1 phút để Take notes (trong phần part 2) nhưng vẫn có sinh viên không tận dụng cơ hội để take notes
 • Vẫn còn nhiều lỗi sai về phát âm (ending sounds, vowels, word stress, linking sounds, intonation…), và lỗi ngữ pháp (sai thì động từ, cấu trúc câu còn đơn giản…)
 • Vốn từ vựng chưa phong phú, thường xuyên lặp đi lặp lại các từ đơn giản
 • Nôi dụng bài nói chưa tập trung trả lời vào câu hỏi (part 2), nói chưa trôi chảy
 • Chưa có nhiều ý để nói, chưa biết cách mở rộng, phát triển ý
 • Nhiều trường hợp chưa hiểu câu hỏi giáo viên đặt ra trong phần 3
 • Sắp xếp ý còn lộn xộn
 • Part 2 thường thiếu thời gian, không trả lời được hết các câu hỏi trong phiếu câu hỏi
 • Chưa sử dụng hiệu quả body language. Khi trả lời câu hỏi thường nhìn xung quanh, không có tiếp xúc mắt trực tiếp (eye contact) với người hỏi
 • Sử dụng nhầm thì của động từ khi miêu tả Part 2.