Châm ngôn hay bằng tiếng anh

Châm ngôn hay bằng tiếng anh

 
1. The secret of life is not to do what you like, but to like what you do. – Anonymous
Bí mật của cuộc sống là không phải làm những gì bạn thích, mà làm thế nào để yêu những gì bạn làm – Khuyết danh

2. Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit. – Aristotle
Mong muốn được làm bạn là một việc dễ làm, nhưng tình bạn là một thứ quả rất lâu kết. – Aristotle

3. An error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. – Orlando A.Battista
Một lỗi nhỏ không trở thành sai lầm đến khi bạn từ chối sửa chữa nó. – Orlando A. Battista

4. We make a living by what we get. We make a life by what we give. – Winston Churchill
Chúng ta sống nhờ vào những gì nhận được. Chúng ta làm nên cuộc sống của mình bằng những gì chúng ta cho đi. – Winston Churchill

5. If you are going through hell, keep going. – Winston Churchill
Nếu bạn đang đi qua địa ngục rồi, hãy tiếp tục đi tiếp đi. – Winston Churchill

6. Nothing in life to be feared; it is only to be understood. – Marie Curie
Không có gì trong cuộc sống làm chúng ta sợ; chỉ có những gì chúng ta cần phải hiểu rõ mà thôi.- Marie Curie

7. Little things affect little minds. – Benjamin Disraeli
Những điều cỏn con làm phiền những cái đầu nhỏ nhen.

8. If you wish to avoid seeing a fool, you must break your mirror. – Francois Rabelais
Nếu bạn không muốn nhìn thấy một kẻ ngốc thì bạn phải đập vỡ cái gương của bạn đã. – Francois Rabelais

9. Don't try so hard, the best things come when you least expect them to. – Anonymous
Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến vào những lúc mà bạn ít ngờ tới nhất. – Khuyết danh

10. Once you can talk about what troubles you, you are some way towards handling it. – Jeanette Winterson
Một khi mà bạn đã nói được điều gì là vấn đề của bạn, tức là bạn đã phần nào hướng đến cách giải quyết nó. – Jeanette Winterson