Chiến thuật làm dạng câu hỏi “khó xơi” nhất -phần thi listening

Chiến thuật làm dạng câu hỏi “khó xơi” nhất -phần thi listening

 

I.Vì sao đây là câu hỏi “khó xơi” nhất phần thi Listening ?

Đơn giản lắm nhé. Vì Note Completion chủ yếu xuất hiện ở Section 3 – 4 : Vốn là section khó nhất bởi tốc độ nói nhanh hơn so với những section trước. Từ vựng cũng academic hơn rất nhiều. Vì thế, để làm tốt phần này, ngoài việc bắt kịp được tốc độ nói của speaker và có vốn từ vựng kha khá. Bạn nhất thiết phải “thuộc nằm lòng” những gạch đầu dòng dưới đây.

II. Những gạch đầu dòng chắc chắn giúp bạn “ăn điểm” Note Completion

-Trước tiên bạn phải hiểu đặc điểm , mục đích của dạng bài này. Note ở đây thường là những bài lecture được diễn thuyết , trình bày bởi các giáo sư, tiên sĩ hoặc chuyên gia về các chủ đề hàn làm. Công việc của bạn là lắng nghe và điến từ thích hợp vào các khoảng trống trong bài note dựa vào thông tin cho sẵn trên tờ đề thi

-Vì bài nói được trình bày như một bài giảng, diễn thuyết, nên mở đầu bao giờ cũng là lời người nói tự giới thiệu về mình và chủ đề anh/cô ta chuẩn bị trình bày . Nói một cách khác , thì bài nói sẽ có bố cục mở – thân –kết ( Diễn thuyết mà ) . Một điều hết sức lưu ý nữa là so với các dạng completion khác như Form, Table, thì thông tin bạn cần điền trong Note không ập đến nhanh như dạng này vì bố cục 3 phần nói trên. Bạn sẽ thấy rõ điều này trong các cuốn test , điển hình là bộ Cam.

-Thông tin về bài Note trên tờ đề thi sẽ tóm tắt các ý chính của bài. Nó sẽ có tiêu đề heading, các sub headings được tô đậm trên tờ đề thi . Các sub headings là các ý chính của bài nói và các sub headings trong hầu hết mọi trường hợp, được giữ nguyên như speaker nói trong bài, nên sẽ không khó để các bạn nhận ra người nói đang trình bày ý nào. Đây là dấu hiệu rất quan trọng giúp các bạn bắt ý .

-Khi trình bày, speaker sẽ sử dụng các từ liệt kê ý như First/ To start with, Second/Next/ In addition, Finally…. Hoặc kết thúc bài như In short, In brief, To conclude…. Hãy tập trung những từ này nhé. Ngoài ra ,Note completion,speaker sẽ trình bày một lèo, chứ không chia ra làm hai phần như các section khác, thành ra nếu bạn có khả năng đọc và ghi nhớ được hết tất cả sẽ là một lợi thế lớn.