How to handle with tough questions in IELTS Speaking (Part 1)

How to handle with tough questions in IELTS Speaking (Part 1)

 

Các đồng chí sẽ mở đầu các câu trả lời như thế nào cho từng câu hỏi. Chẳng hạn, đối với câu hỏi yêu cầu sự so sánh giữa quá khứ và hiện tại, các đồng chí sẽ có cách vào đề và sắp xếp các ý như thế nào? Hoặc đối với câu hỏi mà các đồng chí không biết rõ câu trả lời, ví dụ “ Do you think tomato is a fruit or a kind of vegetables? thì sẽ phải nói như thế nào?

Dạng câu hỏi về so sánh quá khứ và hiện tại
 

How-to-handle-with-t...

Lời khuyên đầu tiên sẽ là lập dàn ý cho câu trả lời. Nói là vậy, nhưng thực ra chỉ là cách sắp sếp các sự kiện, các ý kiến theo trình tự thời gian một cách hợp lý nhất. Đối với dạng này, cấu trúc phù hợp nhất là:

–          Quá khứ
–          Hiện tại ( và có thể có tương lai)

Cũng chính vì đề cập dến cả quá khứ lẫn hiện tại nên các đồng chí có thể sử dụng các thì sau:
·                     Thì quá khứ đơn: S + V(ed/did) + O
Các đồng chí có thể dùng các cụm từ sau: When I was a child/ (a few) years ago/ long time ago/ decades ago,…

Ví dụ:
When I was in high school, there were not many computers as today.
Years ago, houses were not as well-constructed as they are now.
50 years ago, young people were forced to marry those whom they did not love.

Lưu ý: Đây là dạng câu hỏi so sánh giữa những sự việc đã xảy ra và những gì đang hiện hữu, vì thế, các đồng chí không nên sử dụng thì quá khứ tiếp diễn.

·                     Thì hiện tại đơn: S + V(s/es) + O
·                     Thì hiện tại hoàn thành : S + have/has + Vpp + O

Các đồng chí có thể sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành để giải thích lý do cho sự thay đổi mà mình đề cập.
Các cụm từ thường dùng có thể là: since then/ since that time/ nowadays/ today/ these days

Ví dụ:

The resident there were not provided with good services in the last 20 years. But the government applied a new policy, their lives have been improved significantly.
10 years ago, it was difficult for the fresh- graduated to find a good job. But nowadays, there have been many choices for them.
There are more computers used today.
·                     S + will + O/ to be going to/ modal verbs: could, may, might,..

Hẳn các đồng chí đang thắc mắc rằng tại sao chúng ta đang so sánh quá khứ với hiện tại, tại sao lại có sự xuất hiện của các cấu trúc và từ để nói về tương lại đúng không? Thông thường, trong IELTS Speaking, khi làm một phép so sánh các sự việc trong quá khứ với tình hình hiện tại, các đồng chí được khuyên là nên có một hoặc hai câu nói về những ước đoán trong tương lai.
Việc sử dụng những cấu trúc và từ đó sẽ là sự lựa chọn thích hợp và là gợi ý thêm cho các đồng chí để “chiến đấu” với dạng câu hỏi như thế này.
Các đồng chí có thể sử dụng các từ gợi ý như: in the future, in the next few years, possibly, probably,..

Ví dụ:
In the next few years, there will be more and more skyscrapers built.
It is possibly that it will change a lot to meet customers’ higher demand.
People might be more intelligent compared to they were in the past.

Sau đây sẽ là một ví dụ cụ thể để các đồng chí có thể tham khảo nhé.

Đề bài: How has education changed in your country in the last 20 years?

Well, from my view, it has been seen a big change in education in Vietnam over 20 years.

Two decades ago, both schools and teaching methods and were very simple and traditional. Students went to schools that were not well-equipped. Also, they acquired knowledge mainly from books, teachers and self-studying with no extra courses. There were not many opportunities for either teachers or students to approach modern technology.

In contrast, these days, they are now accessible to computers and new ways of teaching and studying. Instead of going to schools, students can stay at home and attend some online courses or have a private tutor. In schools, teachers use digital lectures that are more attractive for students.  In the near future, it might be more innovation in education.