How to handle with tough questions in IELTS Speaking (part 2)

 

Luyện thi IELTS với RES nhé!!! 

Có thể có câu hỏi đại loại như Do men and women like the same types of books? Do old and young people have the same way of listening to music?hay Do you think children and adults learn to do new things in the same way? (IELTS Cam 9).

Sau đây sẽ là một số điểm cần lưu ý về dạng câu hỏi này cho các đồng chí nhé.
Việc đầu tiên và quan trọng nhất là các đồng chí phải khẳng định ý kiến của mình, đồng ý hay không đồng ý, YES hay NO. Đừng giải thích một hồi kiểu là vừa đồng ý, vừa không đồng ý, rồi chẳng có một ý kiến cụ thể nào cả.

Một số cách diễn đạt mà các đồng chí có thể dùng để đưa ra ý kiến ban đầu có thể là “Well, certainly, I think so”, “Well, no, I suppose”, “ Well, let me see. No, I think”, hoặc “Well, there is probably a big difference between music that old and younger people enjoy listening” đối với câu hỏi Do old and young people like the same kind of music?. Đừng ngại ngần khi sử dụng “well” vì nó sẽ giúp cho câu trả lời của các đồng chí tự nhiên hơn đấy.

 

Thứ hai, thì của động từ.
Để ý rằng đây là câu hỏi yes/no và được chia ở thì hiện tại đơn. Vì thế, các đồng chí phải dùng động từ ở thì hiện tại, và thường là thì hiện tại đơn. Ngoài ra, các đồng chí cũng nên dùng động từ khuyết thiếu như “might”, “would” để thể hiện sự phỏng đoán của mình ( các đồng chí cũng không chắc chắn được câu trả lời có đúng với đa số hay không mà).

Tiếp theo là việc giải thích lý do cho ý kiến của mình nhé.
Như tớ có nói từ những bài đầu tiên về IELTS Speaking, việc mở rộng câu trả lời là rất cần thiết, tuy nhiên phải hướng vào đúng chủ đề mình đang thảo luận. Với dạng câu hỏi như thế này, các đồng chí có thể nói 3 đến 4 câu và đưa ra khoảng 2 đến 3 dẫn chứng. Thêm vào đó, việc sắp xếp ý cũng rất cần thiết.
Câu dẫn có thể là :
The first reason I would like to mention is that ….
I would say that …..is one of the notable points.
It seems to me that,…

Để có thêm nhiều gợi ý hơn, các đồng chí có thể xem cuốn IELTS Speaking của Mat Clark. Tuy nhiên, cũng không nên một cách máy móc học thuộc những cấu trúc được nhắc đến trong cuốn này, thay vào đó các đồng chí có thể biến điệu chúng một chút để có cách nói tự nhiên hơn.

Từ vựng và các liên từ
Câu trả lời của các đồng chí sẽ trở nên khô khan nếu thiếu các liên từ. Thay vì sử dụng hàng loạt “and”, “also”, các đồng chí có thể dùng “ for example” hay “such as” khi muốn đưa ra ví dụ, Nhiều người bảo nên dùng các từ như “moreover”, however”, “therefore”,…nhưng thầy tớ bảo không nên dùng lạm dụng quá, vì chúng không được tự nhiên như văn nói.

Còn nói về từ vựng, các đồng chí phải tự trau dồi cho mình thôi. Ngoài việc sử dụng các từ thường được dùng, các đồng chí cũng nên học một số uncommon words. Chẳng hạn, khi được hỏi về chủ đề âm nhạc như đã nêu trên, chúng ta có một số từ như “classical music”, “folk (traditional)music”, “sense of rhythm”, “trance music”, “heavy metal music (information music)”, “grunge ( đây là một thể loại nhạc rock phổ biến ở những năm 1990), “recorded music”, “live music”,” unchanged melody”, “melody of time”, “ all-time favorite”, “opera”,…
Cuối cùng, tớ xin kết bài bằng việc đưa ra một số câu hỏi cho dạng này nhé.
–  Do adults and children make friends in the same way?
–  Do old and young people have the same hobbies?
–  Do men and women have the same attitudes to shopping?

 

–  Are children more interested in riding bicycle than adults?
–  Do men and women have to suffer from the same level of stresses in workplace?