Hướng dẫn cách làm bài essay ielts

 

Đề thi cho bài ielts writing khá đa dạng dưới nhiều hình thức câu hỏi khác nhau. Dưới đây là phân loại yêu cầu đề bài: 

Agree / disagree
Discuss two opinions
Advantages & disadvantages
Causes (reasons) & solutions
Causes (reasons) & effects
Problems & solutions
Compare & contrast
Không phải đề thi ielts nào cũng nằm trong những liệt kê này, đôi khi các bạn sẽ gặp 1 đề thi pha trộn yêu cầu bạn đưa ý kiến Agree/ Disagree và bàn luận về advantage/disadvantage.

Các bước để viết 1 bài ielts writing

  1. Đọc và hiểu đề thi một cách rõ ràng. (Quy tắc vàng)
  2. Phân loại đề thi dựa vào những các trên.
  3. Tạo cấu trúc cho bài luận
  4. Viết bài
  5. Kiểm tra lại bài.

Cấu trúc bài luận IELTS

1) Mở bài

Bạn lên viết mở bài vừa đủ hoặc ngắn. Vì bạn chỉ có 40’ cho phần này. Cần phân bổ thời gian cho từng phần thật kĩ lưỡng. Phần này cần được làm 1 cách nhanh chóng thông qua luyện thi đề. Mở bài ngắn gọn nhưng đưa người đọc đi thẳng vào vấn đề cần bàn.

  • Sử dụng thông tin cơ bản bạn lấy được từ đề bài, viết theo cách của mình.
  • Viết những gì bạn sẽ thảo .

Dưới đây là một ví dụ câu hỏi tiểu luận về CNTT :
The last two decades have seen enormous changes in the way people’s lives are affected by IT, with many advances in this field. However, while these technological advances have brought many benefits to the world, it can be argued that future IT developments will produce more negative effects than positive ones.
Như bạn thấy , câu đầu tiên chắc chắn là chủ đề ( CNTT ) và sử dụng dữ kiện về CNTT từ câu hỏi .
* Lưu ý – không sao chép đề!
Câu thứ 2 chính là phần bạn sẽ thảo luận và đưa quan điểm.

2 ) Thân bài

Phần thân bài bạn nên viết khoảng 2 – 3 đoạn. Không nhiều hơn không ít hơn. Mỗi đoạn sẽ mang 1 ý chính và các luận điểm cho ý này.
Xem xét ví dụ trên của bài luận về CNTT. Bài luận này sẽ viết về tốt và hại của công nghệ đối với đời sống con người. Cần phải có 2 đoạn riêng biệt.

Đây là đoạn đầu của thân bài:

To begin, email has made communication, especially abroad, much simpler and faster, resulting in numerous benefits for commerce and business. Furthermore, the World Wide Webmeans that information on every conceivable subject is now available to us. For example, people can access news, medical advice, online education courses and much more via the internet. It is evident that these improvements have made life far easier and more convenient for large numbers of people and will continue to do so for decades to come.

Ý chính của đoạn này là lợi ích của CNTT và các ý hỗ trợ, nhấn mạnh làm nổi bật ý chính. Chúng ta sẽ không bàn luận gì về hạn chế của CNTT trong đoạn này, nếu không đoạn viết sẽ mất sự gắn kết.
Phần thân bài này chủ yếu bàn về tiêu cực của CNTT, như đã nhận định đề bài “more negative effects than positive ones”
Câu mở đầu trong đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ dẫn dắt người dùng vào ý chính là những điều hạn chế của CNTT :
Nevertheless, the effects of this new technology have not all been beneficial. For example, many people feel that the widespread use of email is destroying traditional forms of communication such as letterwriting, telephone and face-to-face conversation. This could result in a decline in people’s basic ability to socialize and interact with each other on a day-to-day basis.
Đoạn cuối của thân bài bàn về những tiêu cực nhất của CNTT:
In addition, the large size of the Web has meant that it is nearly impossible to regulate and control. This has led to many concerns regarding children accessing unsuitable websites and viruses. Unfortunately, this kind of problem might even get worse in the future at least until more regulated systems are set up.

3) Kết luận

Kết luận chỉ cần một hoặc hai câu , và bạn có thể làm như sau:

  • Hãy nhắc lại ý toàn bài luận bàn về. ( viết lại câu cuối có ý như phần mở bài dưới 1 cách diễn giải khác)
  • Đưa ra 1 số dự đoán về tương lai

Ví dụ:

In conclusion, developments in IT have brought many benefits, yet I believe developments relating to new technology in the future are likely to produce many negative effects that must be addressed if we are to avoid damaging impacts to individuals and society.
Mình sẽ cập nhật các loại bài luận ielts để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách làm của các loại đề thi đưa ra. Bài luận tiếng anh cũng như viết văn tiếng việt, các bạn cần luyện tập nhưng không ngừng tham khảo các bài văn mẫu. Cách viết bài hay để rút tỉa kinh nghiệm cũng như học và ghi lại những cấu trúc câu hay.