Hướng dẫn tự check bài IELTS writing tại nhà ^^

 

  Cùng luyện thi IELTS với RES nào!

 

1. Kiểm tra introduction xem có bám câu hỏi của topic hay không? Đã trả lời câu hỏi của đề bài chưa?

2. Kiểm tra các câu topic sentence (thường đứng đầu mỗi paragraph) xem đã trả lời topic question hay chưa. Nếu câu topic này không trực tiếp hoặc gián tiếp trả lời topic thì gạch, và mình không chấm nội dung bên trong nữa.

3. Kiểm tra các câu supporting bên trong mỗi paragraph đã trực tiếp hoăc gián tiếp support cho câu topic sentence hay chưa? Có câu nào nằm ngoài phạm vi cover của topic sentence hay không?

4. Kiểm tra lỗi Subject-Verb agreement (lỗi này rất hay gặp đối với bạn nào chưa đạt 6.0 writing). Kiểm tra lỗi mạo từ (a/the) đối với danh từ số ít và số nhiều sử dụng (danh từ số nhiều thì kiểm tra xem có cần 'the' đứng trước không) – lỗi này cực kỳ phổ biến, thậm chí đến bài viết band 8.0~8.5 vẫn còn bị lỗi này. Kiểm tra lỗi sử dụng uncountable noun (không có dạng số nhiều, bài viết dưới 6.5 hay bị lỗi này). Kiểm tra cấu trúc câu có đa dạng hay không, có lỗi ngữ pháp cơ bản khác hay không.

5. Đánh giá từ vựng sử dụng trong bài viết có chất lượng hay không? Có từ vựng nào không chuẩn trong ngữ cảnh cần diễn đạt không? có thể thay thế từ vựng khác được không?

6. Kiểm tra conclusion đã tóm tắt quan điểm của bạn chưa, có 'phát minh' ra sáng kiến nào mới hay không?

Trên đây là các bước mình sẽ thực hiện khi check bài. Hi vọng nó có ích cho các bạn tự học writing ở nhà và không có người check bài cho bạn. Good luck!