IELTS LISTENING – Cách làm dạng bài Summary Completion

 

Trong phần thi IELTS LISTENING, không có sự khác biệt nhiều giữa dạng bài Sentence Completion và dạng bài Summary Completion. Bản tóm tắt chỉ là sự kết hợp của các câu đơn lẻ, nhưng dạng bài Summary Completion trong ielts listening sẽ khó hơn rất nhiều đấy các bạn ạ. 

a.   Chiến thuật tiếp cận dạng bài Summary Completion

  • Đọc kĩ hướng dẫn và chú ý số từ in đậm được phép dùng để trả lời.
  • Gạch chân những từ khóa trong mỗi câu cần điền từ.
  • Xác định loại thông tin cần điền vào câu là danh từ, động từ, tính từ hay con số…
  • Chú ý từ vựng trong các câu hỏi, ví dụ như: mạo từ hay giới từ, những từ này sẽ giúp bạn có được câu trả lời đúng.
  • Gạch chân từ khóa xung quanh các chỗ trống và dùng chúng để bắt kịp bài nghe và tìm đáp án.
  • Trong khi nghe bạn có thể sẽ nghe thấy các từ khác nhưng có nghĩa tương tự với các từ có trong câu hỏi, từ đó hoàn thành câu hoặc bản tóm tắt. 

b.  Bài tập mẫu dạng bài Summary Completion trong ielts listening 

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.
Several large earthquakes were triggered by the eruption of Pinatubo on 15th June 1991 because of the (1)……………… of the summit. The ‘caldera’ thus created considerably reduced the height of the mountain. At the same time, a (2)……………….. was passing by and the rain associated with it mixed with the cinders in the air to form a substance called ‘tephra’ which fell on the (3)…………… of homes causing them to collapse, crushing hundreds of people.
During the eruption, large amounts of sulphur dioxide gas were emitted, which combined with (4)………….. to make sulphuric acid which was responsible for a great deal of ozone depletion above Antarctica. The overall effect of the cloud from this great eruption was the lowering of (5)…………….
[
KEY:
1.     collapse
2.     tropical storm
3.     roofs
4.     water and oxygen
5.     global temperatures
 
EXPLANATION
Số lượng từ được cho phép điền trong mỗi chỗ trống của bài này là “Không quá 3 từ” nhé.
Với dạng bài này thì các bạn cần chú ý đến việc đọc câu hỏi thật cẩn thận và có thể nhớ thông tin câu hỏi thì càng tốt nhé.
1.     collapse
Với câu đầu tiên này thì từ khóa mà các bạn có thể xác định được dễ dàng đó là cụm từ chỉ thời gian “15th June 1991” và danh từ riêng “Pinatubo”.
Trong recording các bạn sẽ không nghe thấy từ “because” mà thay vào đó sẽ là cụm từ đồng nghĩa “due to” hay thay vì “summit” thì các bạn nghe thấy từ “top”.
“….due to the collapse of the land at the top of ….”, nên đáp án là “collapse”.

2.     tropical storm
Động từ chính trong câu này đó chính là “passing” và các bạn có thể nghe rõ từ này trong recording đúng không?

3.     roofs
Với câu số 3 này thì từ khóa chính là ‘tephra’, trong tiếng việt từ này có nghĩa là ‘lớp tro núi lửa’.
Trong recording cũng xuất hiện một từ đồng nghĩa với ‘tephra’ đó là ‘ash’ – đó là một từ khó.
‘the weight of the ash collapsing roofs and killing the occupants of the houses…’, nên câu trả lời là “roofs”.

4.     water and oxygen
Câu này dễ hơn một chút, vì chúng ta có ‘sulphur’ là từ khóa và từ đồng nghĩa trong câu hỏi và trong bài nghe là những từ cơ bản ‘combined with’ – ‘mixed with’ hay ‘make’ – ‘become’.

5.     global temperatures
Tương tự câu số 4, thì câu số 5 này chúng ta có ‘lower’ – ‘reduce’.

Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp các bạn luyện thi ielts phần nào trong việc làm dạng bài ielts listening Summary Completion dễ dàng hơn.