IELTS Listening Section 1 – Cách làm dạng Form Filling

 

IELTS Listening Section 1: là cuộc hội thoại giữa 2 người về các tình huống đời thường.
Section 1 sẽ giúp bạn học ielts làm quen với bài tập nghe và kiểm tra khả năng nghe hiểu những thông tin cá nhân đơn giản như họ tên, các con số (số điện thoại, địa chỉ, ngày tháng năm sinh…..).  Dạng bài phổ biến nhất trongIELTS Listening Section 1 là form filling. Ngoài ra, các dạng bài khác cũng rải rác xuất hiện trong Section 1 nhưng ở mức độ rất dễ so với cùng dạng bài ở các Section khác.
 

Trong IELTS Listening Section 1, dạng bài Form filling kiểm tra khả năng nghe các thông tin cá nhân trong chỗ trống. Bạn cần nghe những thông tin quan trọng như tên, ngày tháng, địa điểm, thời gian… Đôi khi những thông tin này được người nói đánh vần rõ ràng đối với các tên không phổ biến. Còn đối với các tên riêng quen thuộc như Peter, Thompson…, các thành phố nổi tiếng như Leeds, Liverpool… thì không được đánh vần, hãy chắc chắn bạn viết đúng các cụm từ nghe thấy trong bài.

1. Chiến thuật tiếp cận dạng bài Form filling trong IELTS Listening Section 1

 • Đọc kĩ hướng dẫn và chú ý số từ in đậm được phép dùng để trả lời.
 • Nhìn vào các thông tin trong bản ghi chép thông tin để đoán xem bối cảnh của bài nói.
 • Chú ý thứ tự của các câu hỏi.
 • Xác định loại thông tin cần điền là gì: danh từ, động từ, tính từ hay là con số…
 • Gạch dưới các từ khóa xung quanh chỗ trống và dùng chúng để giúp bạn bắt kịp bài nghe vì dưới áp lực thi cử bạn rất dễ bị nghe hụt.
 • Trong khi nghe bạn có thể sẽ nghe thấy các từ khác nhưng có nghĩa tương tự với các từ có trong câu hỏi, từ đó hoàn thành bản ghi chép thông tin với những từ phù hợp

2. Bài tập mẫu Form filling trong IELTS Listening Section 1

Questions 1-3
Complete the form below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Total Insurance Incident Report
Example                                  Answer
Name                                      Michael Alexander
Address                                  24 Manly Street, 1………….., Sydney

Shipping agent                      2 ………………………………….
Place of origin                        China
Date of arrival                        3 ………………………………….
Reference number                601 ACK

 

Chiến thuật tiếp cận cho bài tập mẫu dành cho các bạn đang luyện thi ielts 

 • Bạn chỉ được dùng tối đa 3 từ và/hoặc 1 số cho mỗi câu trả lời
 • Bản thông tin nói về các thông tin trong bản tường trình sự cố để gửi cho công ty bảo hiểm Total.
 • Loại từ cần điền vào từng chỗ trống:
 • tên địa chỉ
 • tên công ty/đại lý
 • ngày tháng
 • Bạn nên chú ý theo dõi những đoạn có chứa các từ sau để nghe ra đáp án:
 • address
 • shipping agent
 • arrival
 • Bạn sẽ nghe thấy các thông tin cần điền vào bản thông tin trên như sau (đáp án):
 • Milperra. M-I-L-P-E-R-R-A.
 • First Class Mover
 • 28th of November