IELTS Reading – Bí kíp làm bài Multiple Choice

Khi luyện tập ở nhà, các bạn nên phân tích các options của Multiple Choice dưới dạng T/F/NG và các bạn hoàn toàn có thể áp dụng các chiến thuật làm bài nhanh cho dạng baì T/F/NG vào dạng bài này. Xem xét ví dụ sau:
Text: Vitamin E, thought to improve cardiovascular health, was contraindicated in a study that demonstrated higher rates of congestive heart failure among such vitamin users.
Question: According to the writer, vitamin E has been shown to
A. lead to heart problems.
B. be good for heart health.
C. support the immune system.
D. have no effect.

Key: A
Explanation:
B. Trong bài chứa thông tin “vitamin E, thought to improve cardiovascular health, was contraindicated in a study……..” . Ta có heart health = cardiovascular health; be good for đối lập với thông tin “thought to improve……..was contraindicated…….” nên đây chính là 1 false option.
C. Không có thông tin về immune system nên lựa chọn này tương ứng với Not Given.
D. have no effect. Rõ ràng effect ở đây là higher rates of congestive heart failure nên đây lại là 1 lựa chọn tương ứng với False.
A. “……higher rates of congestive heart failure among such vitamin users.” Lựa chọn này tương ứng với True vì lead to được diễn đạt lại bằng “higher rates of”; heart failure = heart problems.

2. 50/50 techniques áp dụng khi gặp Multiple Choice trong bài thi

Ngoài bí kíp phân tích các options của câu hỏi dạng bài Multiple Choice theo hướng của dạng True/False/Not Given như trên đây thì có 1 điểm khác ta nên chú ý đó là khi ta đọc lướt các options mà thấy có 2 options tương tự nhau thì chắc chắn câu trả lời đúng sẽ nằm ở 1 trong 2 options đó và ta chỉ cần tập trung vào để xem bài đọc đề cập đến option nào. Như vậy, với 4 câu hỏi, bây giờ ta đã loại bỏ được 2 và giúp chúng ta tiết kiệm thời gian làm bài rất nhiều. Question 2 bên dưới là 1 ví dụ. Nhìn lướt qua ta thấy lựa chọn B và C gần giống nhau, chỉ khác ở động từ increase và decrease, đáp án đúng chắc chắn sẽ là B hoặc C. Sử dụng kỹ năng scanning để tìm key words “decorder” và “accuracy” nằm ngay ở đoạn đầu của text và có thể thấy các thông tin là photograph someone is looking at with an accuracy of up to 90 percent, although the success rate falls as the total number of photographs being assessed increases …Như vậy đáp án đúng ở đây sẽ là C

Text: Tests of the decoder show that it can predict which photograph someone is looking at with an accuracy of up to 90 percent, although the success rate falls as the total number of photographs being assessed increases. The scientists believe that it might be possible in the near future to adopt the same approach in making a device that can read someone’s thoughts, although they warm against doing this surreptitiously or against someone’s will. ‘It is possible that decoding brain activity could have serious ethical and privacy implications downstream in, say, the 30 to 50 -year time frame. It is something I do care about,’ said Professor Jack Gallant of the University of California, Berkeley, who led the study published in the journal Nature.

Question:
1. The accuracy of the decorder
A.      remains constant as the volume of photographs increases.
B.      increases with the volume of photographs.
C.      decreases with the volume of photographs.
D.      fluctuates as the volume of photographs increases.