IELTS Reading – Chiến thuật làm bài Matchings & Classification

 

Trong bài thi ielts reading thì Matching và Classification là 2 dạng bài khá phổ biến, đặc biệt là chúng còn có cách tiếp cận khá giống nhau, các bạn cùng xem bài viết dưới đây để tham khảo Cách làm bài Matchings & Classification nhé. 

Matchings (Names/Statements/Sentence endings) – Classification.

Đối với dạng bài này, yêu cầu bạn nối giữa các câu với các mục trong khung. Trong đó, các câu thường được đánh số thứ tự 1, 2, 3…, các mục trong khung là A, B, C… Các mục ở trong khung có thể là không được sử dụng hết và 1 mục chỉ được sử dụng duy nhất một lần.
Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra nhưng việc nối tên người với các câu là dạng bài phổ biến nhất.

Chiến thuật tiếp cận làm bài Matchings & Classification trong bài thi ielts

Dạng bài này mục đích là kiểm tra hiểu biết của bạn về những nội dung, ý tưởng trong bài đọc. Nên kỹ năng cần thiết cho dạng bài này đó là “SCANNING” hay nói cách khác là kỹ năng đọc và tìm thông tin cụ thể cho phù hợp với tiêu đề

  • Đối với này các bạn cũng cần lưu ý đến hướng dẫn trong bài, ví dụ: “bạn có thể sử dụng bất ký lựa chọn nào đó nhiều hơn một lần” chẳng hạn, điều này có nghĩa là một câu trả lời có thể sử dụng nhiều lần.
  • Đọc lướt qua các tiêu đề là công việc đầu tiên giúp bạn có nhận thức về cái mà mình cần đi tìm câu trả lời sau đó – gạch chân từ khóa (nếu có), nhớ được các tiêu đề này là một điều có ích rất lớn vì nó sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì mà bạn sẽ tìm kiếm trong câu trả lời.
  • Scan bài đọc. Một vài cách tiếp cận để tìm ra câu trả lời mà các bạn có thể làm như: chú ý đến nghĩa của câu; đến các từ đồng nghĩa, trái nghĩa; hay đến ngữ pháp có trong bài đọc.
  • Nên gạch đi các câu trả lời đã được lựa chọn.

Hôm nay chúng ta học về TIPS, hôm sau sẽ cùng nhau thực hành xem có hiệu quả để tăng band trong bài thi IELTS Reading không nhé.