IELTS Reading: Hướng dẫn kỹ năng Skimming

 

Skimming nghĩa là đọc thật nhanh một đoạn text để xác định được nội dung khái quát của đoạn text ấy.
Nguyên tắc đầu tiên để skimming hiệu quả đó là không đọc hết toàn bộ các từ trong đoạn text mà cố gắng “bắt lấy” những từ chứa đựng thông tin quan trọng. Làm sao để xác định được các từ/cụm từ chứa đựng thông tin quan trọng? 

  • Thông thường, câu đầu tiên của đoạn text (câu mở đoạn) sẽ nói lên nội dung khái quát của toàn bộ đoạn text
  • Xác định đối tượng đề cập đến trong câu mở đoạn: thường sẽ là một danh từ nói về một người/hiện tượng/sự vật nào đó
  • Khi đọc những câu tiếp theo trong đoạn text bạn nên lưu ý tới những danh từ/động từ có liên quan đến đối tượng của câu mở đoạn
  • Khi skimming tuyệt đối không tập trung vào các chi tiết, ở giai đoạn sau bạn sẽ read in detail khi cần xử lý xác chi tiết

Practical task

Bạn hãy skim đoạn text dưới đây và trả lời ba câu hỏi:

  1. Nội dung của đoạn text là gì?
  2. Có từ nào trong câu mở đoạn giúp bạn xác định nội dung của đoạn text không?
  3. Thông tin nào trong các câu diễn giải tiếp theo giúp bạn xác định nội dung của toàn bộ đoạn text?

A new report has laid bare the UK’s pretensions to have cut greenhouse gas emissions over recent years. Ministers have claimed global leadership in reducing CO2 emissions and urged other nations to follow suit. But the official Climate Change Committee (CCC) said that the UK’s total contribution towards heating the climate has actually increased. This is because the UK is importing goods that produce CO2 in other countries. The UK has been cutting emissions at home, but it has been importing more goods from other countries, pushing up CO2 emissions there. The UK is second highest importer in the world of these so-called “embodied” emissions. Each individual in the UK is responsible for double the imported emissions of someone in Germany, which has kept its manufacturing base.

Đáp án

A new report has laid bare the UK’s pretensions to have cut greenhouse gas emissions over recent years. Ministers have claimed global leadership in reducing CO2 emissions and urged other nations to follow suit. But the official Climate Change Committee (CCC) said that the UK’s total contribution towards heating the climate has actually increased. This is because the UK is importing goods that produce CO2 in other countries. The UK has been cutting emissions at home, but it has been importing more goods from other countries, pushing up CO2 emissions there. The UK is second highest importer in the world of these so-called “embodied” emissions. Each individual in the UK is responsible for double the imported emissions of someone in Germany, which has kept its manufacturing base.

Như vậy có thể thấy rằng:

  • Nội dung của câu mở đoạn chính là nội dung của toàn bộ đoạn text
  • Thông tin trong câu thứ 3 và thứ 4 giúp xác định rõ hơn nội dung của cả đoạn text
  • Nếu bỏ đi các câu thứ 2, 5, 6 và 7 thì bạn vẫn hiểu được nội dung của đoạn text, nghĩa là khi skimming bạn không cần quá lưu ý đến các câu này

Có thể bạn không để ý nhưng thực ra bạn đã thực hành kỹ thuật skimming khi luyện kỹ năng đọc có hiệu quả. Chính vì thế tôi vô cùng khuyến khích các bạn đọc thật nhiều tài liệu tiếng Anh trong đời sống hàng ngày chứ không nên chờ đến khi ôn thi IELTS thì mới luyện. Sẽ không có gì là bất ngờ nếu những người quen đọc tiếng Anh có kỹ năng skimming cực tốt, dù có thể họ không ý thức được điều đó.