IELTS Reading thực ra chỉ là kỳ thi về từ vựng!

IELTS Reading thực ra chỉ là kỳ thi về từ vựng!

 

 Cùng luyện thi IELTS với trung tâm anh ngữ RES nhé! 

1. Tầm quan trọng của từ vựng trong IELTS Reading

Đề thi IELTS Reading được ra bằng cách lựa chọn một bài báo, bài nghiên cứu ngắn, … sau đó một vài điểm trong bài sẽ được lấy để đặt câu hỏi. Để đặt được các câu hỏi này, các giám khảo ra đề cần sử dụng thủ thuật “paraphrase” lại các từ và cụm từ trong đoạn văn gốc. Chính vì thế để hiểu được câu hỏi, tìm được vị trí chứa thông tin về câu trả lời và quyết định câu trả lời là gì đều cần có từ vựng.
facts-figures-readin...

 

2. Vậy nâng cao vốn từ vựng cho IELTS Reading như thế nào?

Mình sẽ lấy một ví dụ ở đây để các bạn dễ hiểu:

eco-tourism-300x225

Read the passage and choose the best answers to the questions below.
 

Ecotourism is a form of tourism where tourists visit fragile, pristine, and relatively undisturbed natural areas. Its purpose may be to educate the traveller, to provide funds for ecological conservation, to directly benefit the economic development and political empowerment of local communities, or to foster respect for different cultures and for human rights.
 

However, ecotourism operations occasionally fail to live up to conservation ideals. Even a modest increase in population puts extra pressure on the local environment and necessitates the development of additional infrastructure. The construction of water treatment plants, sanitation facilities, and lodges come with the exploitation of non-renewable energy sources and the utilisation of already limited local resources. The environment may suffer because local communities are unable to meet these infrastructure demands.
 

1. One aim of ecotourism is to

A) allow people to visit areas that were previously restricted.
B) educate local communities in fragile areas.
C) raise money for environmental projects in natural areas.

2. However, ecotourism can cause problems when

A) the local population does not welcome visitors.
B) extra facilities and amenities are required to cope with a population increase.
C) communities do not have the funds to improve local facilities.

Ở câu hỏi số 1 các bạn có thể dễ dàng nhận thấy các cụm từ được paraphrase như sau:

  • Aim = purpose
  • Provide funds = raise money
  • Ecological conservation ~ environmental projects

Chính vì thế dễ dàng tìm được đáp án đúng là C.

Ở câu hỏi số 2, các bạn làm tương tự:

  • Cause problems ~ fail to live up to conservation ideals
  • Necessitate = require
  • Additional infrastructure = extra facilities and amenities
  • An increase in population = a population increase

Từ đó suy ra được đáp án đúng là B. Trong câu C và trong đoạn văn đều đề cập đến việc Local communities không thể xây dựng thêm cơ sở vật chất, tuy nhiên không hề nói rõ nguyên nhân là không có ngân sách nên C sai.

 

Sau khi làm như trên, các bạn hãy ghi lại các cụm từ đồng nghĩa và gần nghĩa trên vào một quyển ghi chép riêng, như vậy lần sau gặp lại sẽ không bị quên. Và thực tế là những cụm từ học được trong bài đọc đều là những cụm hay do chúng được trích ra từ các bài báo khoa học. Vì thế các bạn có thể sử dụng những cụm từ đó vào bài viết của mình nữa. Ví dụ như từ “necessitate” ở trên là một từ mang tính “formal”, hay bạn có thể sử dụng nhiều cách diễn đạt từ “infrastructure” thành “facilities and amenities”.

Học IELTS Reading và Vocabulary theo cách này không hề nhàm chán đúng không :)f