IELTS Reading – TIPS For Matching Paragraph Headings

IELTS Reading – TIPS For Matching Paragraph Headings

Matching Paragraph Headings là một trong những dạng bài khó của IELTS Reading. Ngoài việc sử dụng kỹ năng Skimming thuần thục để làm dạng bài này thì các tips dưới đây sẽ vô cùng hữu ích cho các bạn đang luyện thi ielts khi “gặp nạn” với dạng bài Matching Paragraph Headings. 

ielts-reading-tips-f...

List of headings

i The probable effects of the new international trade agreement
ii The environmental impact of modern farming
iii Farming and soil erosion
iv The effects of government policy in rich countries
v Governments and management of the environment
vi The effects of government policy in poor countries
vii Farming and food output
– – – – — – – – — – – – — – – – — – – – — – – – — – – – — – – – — – – – — – –
• Section A
The role of governments in environmental management is difficult but inescapable. Sometimes, the state tries to manage the resources it owns, and does so badly. Often, however, governments act in an even more harmful way. They actually subsidise the exploitation and consumption of natural resources. A whole range of policies, from farm-price support to protection for coal-mining, do environmental damage and (often) make no economic sense. Scrapping them offers a two-fold bonus: a cleaner environment and a more efficient economy. Growth and environmentalism can actually go hand in hand, if politicians have the courage to confront the vested interest that subsidies create.

• Section B
No activity affects more of the earth’s surface than farming. It shapes a third of the planet’s land area, not counting Antarctica, and the proportion is rising. World food output per head has risen by 4 per cent between the 1970s and 1980s mainly as a result of increases in yields from land already in cultivation, but also because more land has been brought under the plough. Higher yields have been achieved by increased irrigation, better crop breeding, and a doubling in the use of pesticides and chemical fertilisers in the 1970s and 1980s.
– – – – — – – – — – – – — – – – — – – – — – – – — – – – — – – – — – – – — – –
Chúng ta có 7 Headings trong khi chỉ có 2 Paragraphs. Việc chúng ta cần làm đó là:

#1. Đọc tất cả các Heading trước khi đọc đoạn text để tập trung vào ý chính mà bạn cần tìm.

#2. Sẽ có nhiều heading phù hợp với paragraph,sau khi đọc xong đoạn văn, bạn sẽ phải chọn cái mà tóm tắt ý chính nhất của đoạn.

• Section A đề cập đến 2 yếu tố chính là môi trường (environment) và sự quản lý của chính phủ (management of government ). Sau khi có 2 yếu tố này chúng ta có thể tìm ra 3 heading có chứa 2 yếu tố trên là heading ii và heading v . Nhưng trong khi section A chỉ đề cập đến ảnh hưởng của sự quản lý của chính phủ đối với môi trường một cách tổng quát chứ không đề cập chi tiết đến sự quản lý của chính phủ ảnh hưởng đến một yếu tố cụ thể nào (modern farming – heading ii), như vậy heading v là heading phù hợp với section A.
• Section B, nội dung đều tập trung nói đến “Farming”- môt phương pháp có ảnh hưởng lớn nhất đến bề mặt trái đất,mặc dù có hai heading đề cập đến yếu tố này (heading ii và vii), nhưng ở phần sau của section B có đề cập đến ảnh hưởng của “farming” lên nguồn lương thực (food output- heading vii) chứ không nhấn mạnh vào hậu quả của “farming” gây nên sói mòn đất( soil erosion – heading iii), vậy heading viilà đáp án đúng.

#3. Xác định những synonym (từ đồng nghĩa ), antonym (từ trái nghĩa) hoặc related words chứa thông tin phản ánh nội dung heading của bài IELTS Reading

Example: Trong viêc xác định heading của Section B :
Trong trường hợp cụm từ “food output” không được nhắc đến một cách trực tiếp nhằm tăng độ khó cho viêc xác đinh heading, chúng ta cần đọc lại đoạn văn và có thể phát hiện ra một số từ ngữ như : yield (sản lượng), cultivation (trồng trọt, cày cấy), crop breeding (nhân giống cây trồng) đều liên quan đến nguồn lương thực (food output) chứ không liên quan đến sói mòn đất (soil erosion), mặc dù chữ “land” (đất) được sử dụng như một yếu tố gây nhiễu cho người đọc nhưng chỉ là chi tiết rất nhỏ trong tổng đoạn,vậy có thể loại trừ heading iii . Đáp án đúng là heading vii.

Như vậy, chỉ với 1 tips for ielts cực kỳ đơn giản chúng ta có thể làm dạng bài Matching Paragraph Headings trong IELTS Reading dễ dàng!
Mong rằng qua hướng dẫn làm dạng bài Matching Paragraph Headings trong IELTS Readingnày, các bạn có thể luyện thi ielts dễ dàng hơn