IELTS Speaking – Cách phát triển câu trả lời

 

Nhiều sĩ tử IELTS trở thành ‘tử sĩ’ trong phòng thi ielts speaking vì không nắm rõ được câu trả lời tốt cần có những điều gì  

 Examiner: We’ve been talking about memory… What methods do people use to help themselves remember things?

Candidate: That’s easy. I use a notepad.

Theo cả nhà câu trả lời trên có vấn đề gì nào?

A. Lạc đề = =
B. Quá cá nhân, không có tính tổng quát
C. Siêu ngắn
D. Chỉ đưa ra được có một cách
E. Sai ngữ pháp
 

Tìm thấy điểm yếu (B, C, D) rồi thì cùng tham khảo một câu khác hay hơn và tiện luyện tập một chút nha!

Complete the answer below using the ideas in these words: calendar, diary, hand, list 

Examiner: We’ve been talking about memory… What methods do people use to help themselves remember things?

Candidate: Well, some people use a (1)……. and others use a (2)…….. But I think if you are really busy, you will make a (3)……., maybe on your iPhone if you have one. Or sometimes you see a note on the back of someone’s (4)…….
 

Đáp án đây ha:

1= calendar; 2= diary; 3= list; 4= hand

Ngoài ra từ câu trên cả nhà cũng có thể học cách chỉ người chung chung nữa. Cùng tìm các từ đó từ ví dụ trên và cả ví dụ tiếp theo nhé!

 

Examiner: What sort of things do people forget?

Candidate: I think (1)…….. are very easy to forget. You have to write the dates in a diary if you want to remember them! Um~ and some older people can’t remember where they put their (2)………. or their (3)………… Oh, and, er, if something unexpected happens, you might forget a (4)………….. or a (5)…………. – there are a lot of things…