[Ielts Speaking] Chuẩn bị cho câu trả lời trong phần thi IELTS speaking part 2

[Ielts Speaking] Chuẩn bị cho câu trả lời trong phần thi IELTS speaking part 2

 

Chuẩn bị tốt luôn giúp bạn làm tốt bất cứ công việc nào, trong luyện thi ielts cũng vậy, việc chuẩn bị tốt về mọi mặt, tư tưởng, kỹ năng sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong toàn bộ kỳ thi ielts. Bài viết này sẽ giúp bạn cách chuẩn bị và cách trả lời ielts speaking part 2. 

Chuẩn bị chọn chủ đề

Điều đầu tiên bạn nên làm là xác định một cách chính xác bạn sẽ nói về vấn đề gì. Nhớ rằng, các câu hỏi luôn rất chung chung và luôn xoay quanh bạn. Đáng tiếc là, nhiều thí sinh thậm chí chọn một chủ đề nói về mình nhưng vẫn khó khăn trong việc phát triển các ý tưởng để nói trong 1 – 2 phút. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục và cách trả lời ielts speaking part 2.

Chuẩn bị chi tiết

Sau khi bạn đã chọn chủ đề là lúc phải đi vào các chi tiết nhỏ. Bạn sẽ có sẵn 3 gợi ý trong phiếu chủ đề đã chọn để giúp bạn phát triển ý tưởng mà mình định nói. Sau đây là một vài thứ mà bạn cần làm ngay.
Bổ sung thêm các chi tiết:
–     Hãy nghĩ về các câu hỏi "Who/what/when/where". Các gợi ý trong phiếu chỉ là những "Gợi ý" để giúp bạn. Trong tất cả các tình huống, bạn nên thêm nhiều chi tiết hơn nữa xoay quanh chủ đề, giúp bạn có thể phát triển nhiều ý tưởng hơn cho câu trả lời.
Sự chính xác:
–    Có rất nhiều chi tiết giúp bạn có cơ hội để nói một cách chính xác. Việc này sẽ giúp bạn mở rộng câu trả lời và phát triển thêm nhiều ý tưởng. Luôn nghĩ "Who exactly, what exactly, when exactly, where exactly"

Chuẩn bị ý tưởng

Hãy nhìn vào phần thứ hai của tờ phiếu chủ đề bạn chọn, phần này đã có một số ý tưởng cho câu trả lời. Ngay bây giờ, bạn nên có 3 hoặc 4 các câu hỏi chi tiết (từ tờ chủ đề hoặc từ các ý tưởng bạn nghĩ ra)
Bây giờ, bạn sẽ chuẩn bị phát triển ba hoặc bốn ý tưởng cho mỗi câu hỏi chi tiết. Những việc này sẽ là xương sống cho phần nói và việc phát triển ý tưởng cho bài nói.

Chuẩn bị từ vựng
Tất nhiên, sử dụng những từ vựng cao cấp là quan trọng để thử. Sau khi bạn đã phát triển một số ý tưởng cho câu trả lời, bạn nên nhìn qua mỗi phần thật nhanh và ghi chú lại bất cứ từ nào bạn có thể sử dụng khi đưa ra câu trả lời.

Ví dụ:
Describe a plan you have made for your future that is not related to your studies
 
 
You should say:
–          What the plan is
–          When you think you will do it (when exactly)
 
–          How it could change your life
and explain why you have made this plan.
I’m going to talk about buying a new IPad.
–          Apple just released the IPad mini
–          I don’t have any
–          All my friends have one
–          Great for watching videos and playing games
–          In about 3 months
–          Just graduated and have no money
–          Need to get a job to save up
–          Make me look cool
–          Useful for future studies and work
–          Always wanted an IPad
–          Many benefits for work and school
–          Improve my appearance

Vocabulary
 
Stylish, popular, envious of my friends, wide variety of entertainment
Unemployed, need to find suitable employment, I’m broke,  weak financial situation
Practical, efficient, resourceful

Kết luận:

Tất nhiên, lần đầu tiên lần đầu tiên bạn thực hành có thể sẽ mất nhiều hơn một phút. Nhưng hãy tiếp tục thực hành, hãy tưởng tượng bạn có thể nhanh chóng hoàn thành một bản đồ tư duy như trên?
Một điều quan trọng hơn, sau khi hoàn thành một sơ đồ như trên, phần hai của kỳ thi IELTS Speaking vẫn còn khó khăn? Nhìn vào những ý tưởng và từ vựng trên, ngay bây giờ, tôi muốn bạn hãy ngay lập tức thực hành nói câu trả lời mà chúng ta đã làm. Bấm giờ, và sẵn sàng cho cú sốc nho nhỏ bởi sự dễ dành mà bạn có thể làm được và nói được chỉ trong 1-2 phút.