IELTS Speaking – Criteria Analyzed

IELTS Speaking – Criteria Analyzed

 

Không hề bị bỏ lơ so với kĩ năng Writing – có hẳn một bài nghiên cứu các tiêu chí chấm Criteria Analyzed, Speaking IELTS cũng có một bài phân tích sample để các IELTS Takers có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn luyện Speaking nhé. 

1. Fluency

Để đạt điểm cao cho tiêu chí Fluency, có một số TIPS speaking hay dành cho các bạn nhé!

– Dùng Fluency Markers
Một số fluency markers thông dụng: Actually/ In fact/ To be honest/ To tell the truth/ I must admit that…; Well, I guess/ Well I suppose…; And so on/ That sort of thing… ; I’m afraid that …; What I mean (by this) is…/ I mean,…; It’s hard to say…; It all depends (on the situation); Every case is different…; I suppose…; Obviously I’m no expert, but…; I’m not sure there’s an easy answer (to that); Oh yes, absolutely. That’s undeniable.

– Dùng Logical Links để làm nổi bật sự khác biệt:
In the short term … but in the long term …
In the case of … but in the case of ….
On the one hand … but on the other hand
Nowadays,… Meanwhile in the old time…

2. Coherence

Cách tăng band cho tiêu chí Coherence được giới thiệu sinh động bằng một số tình huống không hề hiếm sau.

Tình huống 1: The candidate does not know what the examiner is talking about.
-> Cách giải quyết:
Could you say that again, please?
Sorry, what was that?
I’m afraid I didn’t catch that.
Sorry, what was the question?

Tình huống 2: The candidate fully hears what the examiner said but can not completely comprehend the full meaning due to some new words.
-> Cách giải quyết:
I’m afraid I don’t understand.
I’m not sure what you mean.
Sorry, what does … mean?
Could you explain what … mean?

Tình huống 3: The candidate fully hears what the examiner said but can not completely comprehend the full meaning due to some new words. The candidate is confident in his guess and wants to check with the examiner.
-> Cách giải quyết:
By……..do you mean…..?
When you say………..do you mean……..?
Are you asking whether/ if………?
If I understand you correctly you’re asking whether/ if……….?
 

BONUS: COMMON MISTAKES IN SPEAKING PART OF IELTS TAKERS

“OR”/ALTERNATIVE QUESTIONS
Candidates answer choice questions with “It depends, some like A while others prefer B.”, “Yes/No…”or a similar phrase.

Tại sao đây lại là lỗi?
Câu trả lời trên chỉ là một cách paraphrase câu hỏi, chứ chưa đáp ứng được các kì vọng về ngôn ngữ của examiner. Candidate cần phát triển, giải thích ý kiến của mình cụ thể chứ không thể dừng ở câu nói chung chung trên.

Cuối cùng, các bạn thử đánh giá xem ba thí sinh trên thuộc ielts speaking band score nào trước khi đọc bản đánh giá chung sau nhé!

ielts-speaking-asses...
Hy vọng bài này sẽ giúp các bạn biết được cái yếu tố ảnh hưởng đến ielts speaking để tăng band score của mình.
Take care and enjoy learning ielts guys!