[Ielts Speaking] Làm thế nào để trả lời đúng thì trong IELTS Speaking part 1

[Ielts Speaking] Làm thế nào để trả lời đúng thì trong IELTS Speaking part 1

 

NÀY BẠN ĐANG LUYỆN THI IELTS! HÃY DỪNG MỌI VIỆC LẠI VÀ…….

Trả lời những câu hỏi sau thật nhanh
 
1) How often do you travel in a year?
2) Where was the last place you visited?
3) Are you planning to visit any places in the near future?
4) Have you ever traveled outside your country?
5) Has tourism developed in your country recently?
6) Have you been learning English for a long time?
7) If you had more free time, are there any new skills you would like to learn?
8) Do you think you will live in your country forever?
 
Trong phần thi IELTS speaking part 1, sự chính xác có thể là một thách thức. Các giám khảo sẽ hỏi các bạn rất nhiều câu hỏi với  nhiều chủ đề khác nhau và sẽ các bạn sẽ rất dễ mắc phải những lỗi đơn giản mà bình thường các bạn không mắc phải khi bạn trả lời từng câu hỏi một trong quá trình luyện thi ielts.
Mặc dù điều quan trọng hơn là phải hiểu câu hỏi và trả lời câu hỏi một cách rõ ràng, nhưng nếu trả lời đúng nội dung câu hỏi bằng những câu trả lời sai thời thì, bạn vẫn có thể bị mất điểm.
Dưới đây là một cách dễ dàng để tránh điều này và cải thiện độ chính xác của bạn khi trả lời các câu hỏi trong phần thi IELST speaking part 1 với nhiều thời thì khác nhau….hi vọng giúp các bạn luyện thi ieilts có thêm chút kinh nghiệm cho phần IELST Speaking part 1.
 
Nguyên tắc đơn giản
Hỏi thì nào = Trả lời thì đó (Câu đầu tiên)
 
Nghe câu hỏi và tập trung vào thì trong câu hỏi đó. Nói chung, các thì trong câu hỏi sẽ chỉ cho bạn biết bạn nên trả lời câu hỏi đó bằng thì nào (Ít nhất là trong câu đầu tiên).
1) How often do you travel in a year? Present simple
"I usually travel once or twice a year depending on my work.
2) Where was the last place you visited? Past simple
"I went to France during my summer holiday with my family."
3) Are you planning to visit any places in the near future? Future tense (present continuous / going to)
"My family and I are going to / are planing to visit Hong Kong next month."
4) Have you ever traveled outside your country? Present Perfect
"Yes,  I've been to maybe 4 or 5 different countries."
5) Has tourism developed in your country recently? Present Perfect
"Yes, I think tourism has developed a lot over the past few years."
6) Have you been learning English for a long time? Present Perfect Continuous
"Yes, I've been studying English for over 5 years."
7) If you had more free time, are there any new skills you would like to learn? 2nd conditional
"If I wasn't so busy, I would like to learn how to play the piano."

Chúc các bạn luyện thi ielts tốt.