IELTS Speaking: Một số lỗi sai thường gặp

 

Mình để ý thấy nhiều bạn thường bị kéo điểm Overall do điểm Speaking thấp bởi đây là môn đòi hỏi 1 sự luyện tập thường xuyên và phải được sửa lỗi. Tuy nhiên, rất khó tìm được người cùng luyện tập và sửa lỗi cho mình. Vậy thì cả nhà có thể dựa vào danh sách này của mình để tự sửa cho bản thân nhé:  

1. Phát âm sai.
Điều này ảnh hưởng đến sự nghe hiểu của giám khảo. Nếu họ nghe bạn nói mà không hiểu được gì thì làm sao chấm điểm bạn cao được.

2. Dùng sai thì.
Cụ thể là các bạn hay dùng thì hiện tại trong khi đáng lẽ phải dùng thì quá khứ.

Vd: I just meet her yesterday.

3. Câu không hoàn chỉnh.
Lỗi sai thường gặp là câu thiếu chủ ngữ hoặc động từ chính. Đó là điều kiện cơ bản trước khi bạn thêm những thành phần hoa lá khác để đạt điểm cao hơn như Adverbial Clause, Conjunctive Adverbs, Relative Clause,…

Vd: My house near Ben Thanh market.

4. Chia động từ sai.
Vd: "She don't understand what I said."

5. Dùng sai loại từ.
Cái này thì sai đủ kiểu. Tính từ thay vì danh từ, động từ thay vì danh từ,…
Vd: Bill Gates is the one I admire the most. Intelligent, kind and persistent are his best characteristics.

Có thể khi đọc ở đây các bạn sẽ thấy những lỗi này rất ngớ ngẩn nhưng thật sự chúng ta rất dễ mắc phải những lỗi này khi nói!!