IELTS Speaking Part 3 – Template for Prediction Questions

 

Cùng xem xét câu hỏi yêu cầu Predict the future trong IELTS Speaking part 3 nhé: “What will houses be like in the future?”

Tại sao examiner lại hỏi candidate câu trên? Rất đơn giản, cũng như các loại câu hỏi đã được dựng template trước đó, mục đích của loại câu về tương lai thử thách candidate ở khả năng sử dụng các cấu trúc dự đoán.
Sau đây là ielts speaking sample cho một cách trả lời thường gặp:

“I think that in the future, houses will be much bigger, and maybe they will be in some strange places such as on the moon or under the sea.” – một cách trả lời trực tiếp câu hỏi với những dự đoán chấp nhận được. Nhưng vấn đề là gì? Ngôn ngữ quá đơn giản! Đặc biệt là khi đặt lên bàn cân so sánh với câu trả lời như sau:
“Certainly, I’m sure that most people would agree that there will be a number of major changes related to this. Initially, I guess that we might begin to see houses that are much bigger. At the same time, I suppose it’s quite probable that we may have houses under the sea. And who knows, it could even be possible that we’ll see the arrival of houses on the moon.” 
Nội dung không mấy khác biệt mà ngôn ngữ ‘cao siêu’ hơn nhiều, với mỗi dự đoán được đưa ra bởi một cấu trúc khác nhau.

 • …I guess that we might begin to see…
 • …I suppose it’s quite probable that we may have…
 • …who knows, it could even be possible that we’ll see…

Bây giờ, chúng ta cùng xây dựng ielts speaking template nhé!
 

1. Mở đầu với câu dẫn:  

 • Certainly, I’m sure that most people would agree that there will be a number of major changes related to this.
 • I’m sure that in years to come we will see a number of changes related to this.
 • I reckon that in the not so distant future there are going to be a few imminent changes with regard to…
 • I imagine that in the near future, we will witness some major changes with regard to…

2. Giới thiệu dự đoán đầu tiên

 • Initially, I guess that we might begin to see…
 • To begin with, I’d predict that we will most likely have…
 • Primarily, it looks quite probable that we are going to have…
 • First of all, I would envisage that we are going to have…

Hãy cố gắng phát triển ý với thì tương lai đơn và các từ nối đơn giản.
“Initially, I guess that we might begin to see houses that are made of plastic materials because these will be much cheaper and easier to construct.” 

3. Dự đoán thứ hai

 • At the same time, I suppose it’s quite probable that we may have…
 • As well as this, some people claim that we will probably start to see…
 • On top of this, I imagine it’s quite likely that we will soon have…
 • Likewise, I would imagine that we may even be able to see…

Mở rộng câu như ở bước 2 ta sẽ có được câu tương tự:
“At the same time, I suppose quite probable that we may have houses that are controlled by computer because this will make home life much easier.” 

4. Dự đoán thứ ba

Để thêm phần thú vị cho câu trả lời, dự đoán này có thể cực kì bất khả thi so với hai ý trên.

 • And who knows, it could even be possible that see the arrival of…
 • And you never know, it could even transpire that we’ll have…
 • And I know a bit of a crazy thought, but one day we may even have…
 • And who knows, there’s even a chance that we will have…

Số lượng ý cho câu trả lời có thể là 2 hoặc 3, tùy theo những ý tưởng mà bạn có, và khả năng phát triển câu. Hãy lựa chọn cách phù hợp với mình để câu trả lời ở độ dài lý tưởng. Thời gian cho một câu hỏi IELTS Speaking part 3 lý tưởng nằm trong khoảng 40”-60” cả nhà nhé!
Hy vọng bài này sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi gặp Predicting Questions trong IELTS speaking test.
Chúc các bạn thành công !