IELTS Speaking – Useful Description Vocabulary

IELTS Speaking – Useful Description Vocabulary

Welcome back to IELTS Speaking Corner! Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tích lũy vocabulary for ielts, đặc biệt hữu dụng cho IELTS Speaking Part 2 nhé cả nhà! 

Thay vì việc dùng các common adjectives như easy-going, shy….thì hãy thử tập dùng các “từ đẹp” như trong hình để ghi điểm với dạng cue card Describe someone nhé!

ielts-speaking-vocab...

Một ví dụ siêu dễ bắt chước với từ fun-loving: Question: How would you describe yourself? Answer: I’m a fun-loving person. I like going to parties and hanging out with my friends. My friends say that I am the life and soul of the party because I like telling jokes to make them laugh.
Còn cue card Describe an object thì sao? Mọi người mà gặp đề này trong IELTS Speaking Part 2 thì chắc chuẩn bị ăn mừng được rồi, vì sau đây là hướng trả lời dễ áp dụng, lại cực chuẩn cho dạng này nhé!

ielts-speaking-vocab...

Khi miêu tả appearance của một object nào đó, chúng ta nên chú ý miêu tả size, shape, color, what it’s made of and how it’s used…
Đôi khi, cue card sẽ yêu cầu “Describe a gift you have recently received……” – đây là một nhánh của Describe an object nhé cả nhà. Lúc này, ta chỉ việc nghĩ về cái đồng hồ, cái điện thoại… mà mình được tặng rồi áp dụng các structure để Describe an object trong hình thôi!

Bonus các bạn luyện thi ielts thêm vài cue card về objects nữa nha~
#1. Describe an old object which your family has kept for a long time.
You should say
– what the object is
– where it came from
– how long it has been in your family
And explain why your family has kept it.
#2. Describe an object you particularly like.
You should say:
– what it is and what it looks like
– what it is made of
– what it is for
And explain why it is special for you.