IELTS Writing Task 1 – Cách phân biệt Similar “No change” Expressions

 

Thông thường khi chúng ta cần miêu tả “No change” trong IELTS Writing Task 1, đặc biệt là dạng bài line graph, ta thường dùng các từ như remain stable; bottom out; has no change; level off……nhưng thường không phân biệt được khi nào dùng cái gì và thường dùng lẫn nhau. Bài học ngày hôm nay mình sẽ đi sâu vào phân tích sự khác biệt nhỏ này nhưng vô cùng quan trọng cho writing task 1 nhé.

 1. Stand at:use at the beginning of the graph before a sudden change

Như vậy thì IELTS Warriors có thể dùng “stand at” ở những miêu tả đầu tiên của một line graph nhé.

2. Plateau at: reach a peak and then remain stable

Funfact là “plateau” có gốc từ tiếng Pháp “plat” – nghĩa là level đấy.

3. Level out at = remain unchanged, remain stable, remain steady, remain constant and it should be used in the middle of the period shown

4. Bottom out at = reach the lowest point, after which only a rise may occur

5. Level off at = remain constant and used at the end of the period shown

Nhớ để ý sự khác biệt của “level out at” và “level off at” nha các bạn, dễ nhầm lắm đó.

6. Stagnate at = remain constant and be used in negative meaning (such as economics, sales volume)

Để dễ hiểu hơn, các bạn có thể ngâm cứu sơ đồ trên nha! Cực dễ để nhớ với visual aid siêu chuẩn đó!
Take care anh have fun learning ielts writing guys :)