IELTS Writing Task 1 – Chiến thuật nhóm thông tin cho Map Essay

 

Nhiều bạn rất băn khoăn về việc nhóm thông tin như thế nào cho IELTS Writing Task 1 – Map essay vì với dạng bài này, chúng ta sẽ không có số liệu để phân tích giống như trong các bài biểu đồ. 

1.  Cách chia đoạn trong IELTS Writing Task 1 – Map essay

– Cách chia đoạn phổ biến nhất trong IELTS Maps khi có 2 maps với 2 giai đoạn khác nhau là nhóm theo khu vực chính (main areas), trong đó các bạn đặc biệt lưu ý nếu có river hoặc road chạy qua giữa map thì đó chính là nhân tố thuận lợi giúp chúng ta chia đoạn.

– Để chia đoạn, chúng ta sử dụng hướng để phân định các khu vực main areas, eg: North of the river; South of the river; To the East of the Main Road…etc.

IELTS Writing Task 1 – Sample Maps essay
 

– Eg: Trong bài tập về Lakeside (2000/2009) có thể chia thành 2 khổ thân bài như sau:

+ To the North of the River

+ In the South of the River

– Khi mô tả các khu vực chính, các bạn chú ý chúng ta sẽ cân nhắc xem khu vực nào sự thay đổi diễn ra điển hình và mạnh hơn thì mô tả trước. Ta có thể đặt câu này vào phần General Statement làm summary cho bài nếu bài không có overall change hoặc đặt ở đầu của khổ thân bài đầu tiên.

– Eg: Trong bài tập về Lakeside (2000/2009), bạn nên mô tả khu vực bờ Bắc con sông trước vì đây là khu vực diễn ra nhiều sự thay đổi hơn.

+ It is noticeable that most of the changes took place in the North of the River…

+ Or: It is clear that the area to the North of the River witnessed more significant changes…

2.  Cách nhóm thông tin trong IELTS Writing Task 1 – Map essay

– Sau khi đã biết chia đoạn rồi, chúng ta sẽ học cách nhóm thông tin chi tiết trong IELTS Maps sao cho phù hợp.

– Có rất nhiều cách để nhóm thông tin chi tiết và các bạn hãy tự tin pick up cho mình cách nhóm nào là thuận tiện nhất nhé.

2.1. Nhóm similar objects/things

+Eg: Nhóm 2 khu Residential Area ở bờ bắc con sông lại với nhau

– While the residential area in the North West corner remained unchanged, the one near the river bank was replaced by a shopping centre.

2.2. Nhóm similar changes

+Eg: Nhóm warehouse và art centre vì chúng cùng bị thay thế bởi một thứ khác.

– The derelict warehouse to the North was turned into a new car park, whereas the Art Centre next to the school was transformed into a new cinema.

2.3. Nhóm các thứ ở gần nhau – nearby objects/things

+Eg: Nhóm Art Centre và School vì chúng ở cạnh nhau

– while the School near the river bank remained unchanged, the Art Centre nearby was turned into a new cinema.

Các bạn có thể thoải mái nhóm các thông tin chi tiết và đừng lo lắng sẽ phải tuân theo một quy tắc nào nhé, miễn sao phần mô tả của chúng ta súc tích, cô đọng, logic và sử dụng được nhiều cấu trúc câu, từ vựng hay thì chắc chắn Map essay trong IELTS Writing Task 1 sẽ không còn là nỗi lo nữa rồi!

 Chúc các bạn thành công!