IELTS Writing Task 1 – Kĩ năng tăng điểm cho bài Map report

 

Cũng giống như các dạng bài khác trong kỳ thi IELTS writing task 1, việc viết 1 bài report để mô tả một bài tập “Map report” yêu cầu các thí sinh IELTS không chỉ là khả năng nhận biết và nhóm thông tin sao cho hiệu quả hay việc sử dụng đúng ngữ pháp tiếng Anh. 

 Nếu bạn muốn  6.5+ IELTS writing, bạn cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc làm phức hóa các câu và diễn đạt để tăng điểm cho tiêu chí “Grammatical Range”. Tiếp nối các bài viết về hướng dẫn cho dạng bài Map report , trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách diễn đạt hiệu quả giúp chúng ta ghi điểm cao Writing task 1 test nhé! Và các bạn luyện thi ielts cũng luôn nhớ rằng bài tập “Map” không hoàn toàn “khó” như chúng ta vẫn nghĩ. Nếu các bạn chăm chỉ luyện tập, các bạn sẽ luôn sẵn sàng tự tin vượt qua dạng bài này nhanh chóng với điểm số cao hơn nếu so với việc viết một bài mô tả biểu đồ thông thường.
 

Sau đây là một số diễn đạt đơn giản được lấy ra từ phần mô tả bài Maps cho sự thay đổi diễn ra ở Tumbledown và khu vực lân cận. Chúng ta cùng xem cách “hô biến” các câu đơn giản thành các câu phức tạp một cách dễ dàng nhé.

1.     Sử dụng cụm “that occurred” sau một danh từ thay đổi để thêm 1 mệnh đề vào 1 câu đơn.

Eg1: The maps illustrate the changes in the area around Tumbledown from 1995 to 2010.

-> The two maps illustrate the changes that occured in Tumbledown and its neighborhood area from 1995 to 2010.

2.     Sử dụng “with” để nối 2 mệnh đề của 1 câu phức thay cho việc sử dụng“and” hoặc để nối 2 câu đơn.

Eg2: Tumbledown has grown in size and the hospital no longer exists

-> Tumbledown doubled in size, with the demolition of the hospital that used to be located in the North East corner of the area.

3.     Sử dụng cụm “Further developments which took place” để nối 2 câu đơn với 2 sự thay đổi được diễn đạt dưới dạng danh từ.

Eg3: The farmland in the South of Tumbledown was turned into new science laboratories. Furthermore, the farmhouse near the bank of the river was replaced by a science academy.

-> Further developments which took place to the South West of Tumbledown were the transformation of the old farmhouse into a science academy together with the construction of science laboratories in place of the farmland.

4.     Sử dụng “verbing” để thêm ý và kéo dài diễn đạt của một câu

Eg4: A new high-tech centre was built on a part of the old woodland.

 

-> A new high-tech centre was built, replacing a large part of the old woodland.