IELTS WRITING TASK 1: “OVERVIEW” VÀ “CONCLUSION” KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO

 

Có rất nhiều bạn học viên thường viết phần kết luận cho bài thi Writing Task 1. Nhưng thực tế đối với Task 1, các bạn không cần phải viết kết luận, các bạn chỉ cần viết 1 đoạn tổng quan khái quát lại hoặc miêu tả chung thông tin là đủ rồi.
Nhưng tại sao lại không cần phải viết kết luận? Sự khác biệt giữa kết luận và tổng quan là gì? 

 Đầu tiên, các  bạn phải hiểu kết luận là sự đánh giá, là quyết định hay ý kiến cuối cùng. Vì thế đối với bài Writing Task 2, các bạn không thể không viết nó vì thiếu nó sẽ làm thiếu đi tính trọn vẹn của bài viết. Còn Task 1 thì khác, nó chỉ yêu cầu bạn viết một đoạn miêu tả ngắn mà không cần phải phân tích hay đưa ra ý kiến gì. Nói một cách khác, tổng quan là sự miêu tả khái quát, ngắn gọn về các điểm chính. Đó là sự tóm tắt thông tin được thể hiện trên biểu đồ hoặc đồ thị.

Thứ hai, phần kết luận thường được viết ở cuối bài essay trong khi phần tổng quan hay tóm tắt khái quát có thể đứng ở cuối hoặc gần phần mở đầu. Tốt nhất các bạn nên miêu tả những đặc điểm chính của đồ thị hoặc biểu đồ gần phần mở đầu của bài essay.
 

Dưới đây là cấu trúc lý tưởng cho bài Writing Task 1 mà các bạn nên làm theo:

1. Introduction: Chỉ ra biểu đồ thể hiện cái gì?
2. Overview / summary: Chỉ ra đặc điểm nổi bật, đáng chú ý nhất là gì?
3. Specific details: Cố gắng viết hai đoạn và đưa ra dẫn chứng cụ thể.

Hãy làm theo cấu trúc trên để bài Writing Task 1 của bạn rõ ràng và đúng form của Writing Task 1 nhé.