IELTS WRITING TASK 1: TRÌNH BÀY BỐ CỤC NHƯ THẾ NÀO KHI GẶP ĐỀ BÀI CÓ 2 BIỂU ĐỒ

 

Đôi khi trong đề thi IELTS Writing Task 1, bạn sẽ bắt gặp đề bài với 2 biểu đồ khác nhau? Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để xử lý dạng bài này? Và bố cục của bài essay Task 1 nên trình bày như thế nào cho hợp lý nếu như đề bài đưa ra hai biểu đồ khác nhau, một line graph và một pie chart chẳng hạn. 

 Câu trả lời cho vấn đề này rất đơn giản. Khi gặp dạng bài này, các bạn hãy trình bày bài viết của mình theo bố cục 4 đoạn dưới đây:

1. Introduction: Ở phần này các bạn cần chỉ ra được biểu đồ thể hiện điều gì. Các bạn chỉ nên viết từ một đến hai câu.

2. Overview: Ở phần này bạn sẽ mô tả đặc điểm chính của từng biểu đồ. Với mỗi biểu đồ chỉ cần viết một câu.

3. Mô tả chi tiết biểu đồ đầu tiên.

4. Mô tả chi tiết biểu đồ thứ hai.
 

Hãy trình bày theo bố cục trên để bài viết Writing Task 1 của bạn rõ ràng và không bị thiếu ý nhé.