IELTS Writing Task 2 – Part 12: How to use your vocabulary.

 

Trong bài viết này, mình sẽ đưa ra một số chú ý về cách sử dụng từ vựng trong một bài Writing IELTS Task 2. Ngôn ngữ viết học thuật luôn phức tạp hơn ngôn ngữ nói, điều đó thể hiện chủ yếu ở Academic words, Nominalisation, Synonyms, và Paraphrase.  

. Academic Words:

Một bài viết IELTS Task 2 tốt sử dụng linh hoạt vốn tự học thuật của mình. Đây là cách bạn tạo dấu ấn cho bài viết để “ăn điểm” với người chấm, bởi trên hết chúng ta đang viết một bài essay task 2 cho Academic Module.
 dụ: Thay vì viết: The program will be broadcast on Television and radio at the same time, bạn nên viết: The program will be broadcast simultaneously on Television and radio.
Simultaneously đồng nghĩa với At the same time nhưng Simultaneously academic hơn, vì thế sẽ được đánh giá cao hơn. Trong bài viết, bạn cố gắng đưa vào những từ như thế này để đạt điểm cao nhé!
Mỗi ngày bạn nên học 5-10 từ, tuy nhiên phải rất đều đặn để đạt kết quả cao nhất.

2. Nominalisation:

Academic Writing thường sử dụng diễn đạt bằng danh từ hơn là động từ, chẳng hạn như industrialization thay cho industrialize.
Vì dụ:
1. Industrialization will enable the country to develop to a greater extent
Becomes:
Industrialization will enable the development of the country to a greater extent.
2. Local economic strategies failed to stimulate and sustain economic growth, which resulted in foreign intervention.
Becomes:
The failure of local economies to sustain and stimulate economic growth resulted in foreign intervention
Đó chính là một đặc trưng của bài viết Academic: danh hóa động từ. Đó là lí do vì sao trong những bài viết trước, mình nhấn mạnh việc khái quát ý bằng một cụm danh từ (Nounphrase). Nominalisation sẽ giúp bài viết đa dạng hơn về cấu trúc, tránh lặp các động từ, đồng thời thể hiện cách nhìn nhận khách quan (Objective, Impersonal).

Bạn so sánh một đoạn văn Academic sử dụng hiệu quả Nominalisation (Các danh từ in đậm) và một đoạn văn Informal (không phù hợp với văn viết) để thấy sự khác biệt nhé:

Academic Text:
The inequity in the distribution of wealth in Australia is yet  another indicator of Australia’s lack of egalitarianism. In1985, 20% of the Australian population owned 72.2% of the wealth with the top 50% owning 92.1% (Raskall, 1988: 287). Such a significant skew in the distribution of wealth indicates that, at least in terms of economics, there is an established class system in Australia. McGregor (1988) argues that Australian society can be categorised into three levels: the Upper; Middle and Working classes. In addition, it has been shown that most Australians continue to remain in the class into which they were born (McGregor,1988: 156) despite arguments about the ease of social mobility in AY6 ustralian society (Fitzpatrick, 1994). The issue of class and its inherent inequity, however, is further compounded by factors such as race and gender within and across these class divisions.
The relative disadvantage of women with regard to their earnings and levels of asset ownership indicates that within classes there is further economic inequity based on gender…

Informal Text:
Because only a few people have most of the money and power in Australia, I conclude that it is not an equal society. Society has an Upper, Middle and Lower class and I think that most people when they are born into one class, end up staying in that class for their whole lives. When all three classes are looked at more closely, other things such as thedifferences between the sexes and people’s racial backgrounds also add to the unequal nature of Australian society.
Women earn less than men and own less than men. Why is this so?
 

3.Paraphrase and Synonyms:

Paraphrase là cách diễn đạt lại một ý bằng từ ngữ/cách diễn đạt khác, Synonyms(Từ đồng nghĩa) có thể xem là một kỹ thuật chủ yếu của Paraphrase

Đầu tiên, bạn hãy đọc hai đoạn văn sau để nhận thấy rõ những điểm mạnh khi Paraphrase (Paraphrase vừa là danh từ, vừa là động từ).

 

  1. Lassie was a famous actor in the movies and on TV. Stories about Lassie were first written in books. Millions of children have learned to love Lassie. She may have been an animal, but to her fans, she was as smart as any living creature.
  2. Lassie was a famous actor in the movies and on TV. Stories about this brown and white collie were first written in books. Millions of children have learned to love the beautiful dog. She may have been an animal, but to her fans, she was as smart as any living creature.

Rõ ràng, đoạn văn thứ hai hay hơn bởi thay vì lặp lại tên chú chó (Lassie), người viết đã thay thế bằng những từ khác đồng nghĩa(Synonyms): this brown and white colliethe beautiful dog. Đoạn văn vì thế đã Paraphrase một cách hiệu quả.