IELTS Writing Task 2 – Part 9: Advantages and Disadvantages

IELTS Writing Task 2 – Part 9: Advantages and Disadvantages

 

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng trao đổi về dạng bài cơ bản thứ ba của Writing IELTS: Advantages and Disadvanntages. Mình sẽ đưa ra dàn (essay plan) và những tips cần thiết để viết dạng bài này nhé. Các đoạn văn trong bài mình đều lấy từ nguồn tiếng Anh đáng tin cậy, nên các bạn yên tâm nhé.  

Một đề bài tham khảo:

“In order to solve traffic problems, governments should tax private car owners heavily and use the money to improve public transportation.
What are the advantages and disadvantages of such a solution?”

Essay Plan (Structure)

1. Introduction:

– Introducing the topic.
– Giving background information and Narrowing the topic.
– Giving your point of view and mentioning the main areas covered in the essay.
 

2. Body

– Paragraph 1: Advantages.
– Paragraph 2: Disadvantages.

Các bạn hãy dành cho Advantages một đoạn riêng và Disadvantages cũng vậy. Với  mỗi đoạn bạn nên đưa ra 3 supporting ideas, nghĩa là sẽ có 3 mặt mạnh và 3 mặt yếu. Tuy nhiên, 2 supporting ideas cho mỗi đoạn cũng là đủ nếu bạn viết đủ dài và sâu.

Lưu ý: Các bạn nên viết 2 đoạn với dung lượng  tương đối bằng nhau, không nên thiên lệch (bias) đối với advantages và disadvantages. Giám khảo sẽ không đánh giá cao nếu bạn chỉ dành 50 từ cho advantages và đến 150 từ cho disadvantages.

Để chuyển đoạn, bạn nên sử dụng linh hoạt một số liên từ hoặc mẫu câu mang ý nghĩa nhượng bộ/đối lập. Dưới đây là một số mẫu câu ví dụ mà bạn có thể áp dụng cho mọi đề bài.

  •  Despite these attractions, however, some drawbacks do exist…
  •  Although … has many advantages, there still exist some noteworthy disadvantages.
  •  However, … is not completely beneficial; there are some negative aspects that should be taken into consideration.

3. Conclusion:

Restate in summary the main advantages and disadvantages of the topic being detailed.
Nếu đề bài không yêu cầu đưa ra ý kiến cá nhân (vấn đề này tốt hay xấu, lợi hay hại)  thì bạn không phải và không nên đưa vào ý kiến của mình. Sau khi đọc xong phần thân bài dựa vào những lí lẽ, dẫn chứng mà bạn đưa ra, người đọc đã phải hình thành một quan điểm riêng cho mình. Bạn nên khẳng định lại vấn đề có cả mặt tốt và mặt xấu, và tác động của nó phụ thuộc chủ yếu vào cách chúng ta khai thác mà thôi.
Ví dụ: To conclude, this solution is worth considering to improve the current situation, but there are advantages and disadvantages of introducing such a policy.

Language: Phrases to list advantages or disadvantages:

Advantages:

–   The first/main/greatest/most important advantage of …. is ….
–   One/another/an additional advantage of …. is ….
–   What makes … stand out/important/… is …
–   One/Another point in favor of …. is ….

Chú ý: Ở dạng bài Academic Writing, bạn nên tránh những từ informal như Pros/Cons, plus points/minus points, pluses/minuses,… Tuy nhiên những từ này có thể vận dụng linh hoạt trong phần thi nói Speaking vì ở Speaking part 1 rất informal, part 2 neutral/semiformal, còn part 3 thì tương đối formal. Nên những từ informal có thể vận dụng ở part 1 và part 2.

 

Disadvantages

– The first/main/greatest/ most serious disadvantage of …. is ….
– One/another/an additional disadvantage of …. is ….
– Another negative aspect of …. is ….

Sample:

In order to solve traffic problems, governments should tax private car owners heavily and use the money to improve public transportation.
What are the advantages and disadvantages of such a solution?

(Topic) Traffic problems in many cities around the world are becoming more and more serious. (Background Information) One possible solution to this problem is to impose heavy taxes on car drivers and use this money to make public transport better. (Mentioning the areas covered in the body) Such a measure has its own advantages and disadvantages.

(Topic sentence 1) It is clear that imposing heavy taxes on car drivers has some noteworthy positive effects. (Supporting idea 1) One of the first benefits of such a measure is that the heavy taxes would discourage car owners from using their cars because it would become very expensive to drive. This would mean that they would begin to make use of public transport instead, thus reducing traffic problems and pollution as well. (Supporting idea 2) Another benefit would be that much more use would be made of public transport if it were improved. It is often the case that public transport in cities is very poor. For example, we often see old buses and trains that people would rather not use. High taxes could generate enough money to make the necessary changes.

 

(Topic sentence 2) Nevertheless, there are drawbacks to such a solution. (Supporting idea 1) First and foremost, this might be a heavy burden on the car drivers. At present, taxes are already high for a lot of people, and so further taxes would only mean less money at the end of the month for most people who may have no choice but to drive every day. (Supporting idea 2) In addition, this type of tax would likely to be set at a fixed amount. This would mean that it would hit those with less money harder, whilst the rich could likely afford it. It is therefore not a fair tax.
To conclude, this solution is worth considering to improve the current situation, but there are advantages and disadvantages of introducing such a policy.
(277 words)

Một số điểm mạnh cần lưu ý của bài viết:

– Cấu trúc của bài viết rất rõ ràng. Các bạn theo dõi phần mình chú thích trong bài viết.
– Cách dùng Cautious Language: Ngôn ngữ được sử dụng rất thận trọng. Cautious language là những từ, cấu trúc để đưa ra ý kiến rất thận trọng. Ở đây, đề bài yêu cầu bạn đưa ra những Advantages và Disadvantages của một Solution, mà Solution đó ở dạng giả định, nghĩa là điều đó chưa xảy ra (theo đề bài). Vì vậy, bạn không thể dùng ngôn ngữ một cách quá chắc chắn như: must, have to, it’s someone’s responsiblity, someone has to be responsible for something,…
Thay vào đó, Cautious language dùng cách chia của câu điều kiện loại 2. Ở đây, bạn sử dụng cấu trúc như: should/could/may/might… + verb. Trong bài viết, mình đã gạch chân dưới Cautious Language. :cuoideu:
–  Synonyms: Từ đồng nghĩa cũng được sử dụng rất linh hoạt. Ví dụ: measure/solution, disadvantages/drawbacks,…
 Vừa rồi , mình đã cùng các bạn tìm hiểu cách viết một bài essay về Advantages and Disadvantages. Hi vọng chúng sẽ giúp các bạn viết tốt hơn ở dạng bài này. Chúc các bạn thành công!