IELTS_Reading (Instruction): Các dạng bài Reading trong IELTS

 

Cùng luyện thi IELTS với trung tâm anh ngữ RES nhé!

 ✔ Về cơ bản, bài thi IELTS Reading gồm các dạng bài:

Multiple choice (chọn đáp án đúng trong số các đáp án đề bài đưa ra)
Matching: heading to paragraph (chọn tiêu đề thích hợp cho các đoạn text)
Identification of information: Yes/ No/ Not given (xác định thông tin)
Identification of writer’s views: True/ False/ Not given (xác định quan điểm của tác giả)
Short-answer questions: chọn từ thích hợp để trả lời câu hỏi
Completion (điền từ vào chỗ trống):
Sentence completion
Summary completion
Note/table/flow chart

✔ Để làm tốt bài IELTS Reading bạn cần các kỹ năng sau đây:

Skimming: đọc thật nhanh để hiểu nội dung khái quát
Scanning: rà soát để tìm thông tin
Reading in detail: đọc kỹ
“Keyword” technique: tìm từ trong đoạn text có nghĩa tương đồng với keyword trong câu hỏi

Bạn có thể cải thiện kỹ năng skimming, scanning và reading in detail rất nhanh trong thời gian ngắn bằng cách luyện các test IELTS reading. Tuy nhiên các test lại không hề dạy cho bạn kỹ năng “keyword” mặc đù đây là kỹ năng quan trọng nhất để làm bài IELTS Reading.

Bạn nên tập trung cải thiện kỹ năng “keyword” bởi về bản chất các câu hỏi trong bài IELTS Reading đều được paraphrase (phiên dịch) dựa trên nội dung của bài text. Kỹ năng skimming và scanning hoàn toàn có thể giúp bạn tìm được thông tin mà câu hỏi đề cập đến, sau đó bạn sẽ reading in detail để hiểu thông tin – nhưng nếu bạn không nhận ra các từ ngữ hoặc cách diễn đạt tương đồng giữa bài text và câu hỏi thì sẽ rất khó để trả lời đúng.

Yếu tố quan trọng nhất trong kỹ năng “keyword” là vocabulary. Nếu không có vốn từ vựng tốt thì khả năng đạt điểm cao bài IELTS Reading sẽ rất thấp.