Kinh nghiệm luyện ielts Sample essay (Part 1)

Kinh nghiệm luyện ielts Sample essay (Part 1)

Luyện thi IELTS với RES nhé!!!

Đề bài: Creative artists should always be given the freedom to express their own ideas (in words, pictures, music or film) in whichever way the wish. There should be no government restrictions on what they do.
To what extent do you agree or disagree with this opinion?

The issue of whether or not artistic freedom should be restricted provokes ongoing discussion around the world, even in countries which are considered democratic. I believe that society’s best interests are served when no limitations are placed on creative expression.

Freedom of artistic expression is important in its own right. Such freedom gives the widest scope to the exchange of ideas in a society, and this, in turn, promotes the general level of culture. It is also essential, however, because it is so closely linked to free speech in general, in particular political speech. Once a government passes laws restricting artistic expressions on political speech. Without freedom of speech, the development of a democratic society is greatly curtailed.

Most advocates of limiting artistic freedom will say that they are not only for restrictions “in certain cases”, for example for political content, or sexual content, or even perhaps religious content which is contrary to the majority religion of a country. However, in the first case, suppression of political expression is very often a question of stifling legitimate criticism of corruption or abuse of power by the government. Secondly, prohibiting artistic expression with a sexual content has not been shown to have any effect on lessening sex crimes, and thirdly, outlawing minority religious views only creates greater tension and potential for conflict in society .
In conclusion, creative freedom is an ideal worth defending. It makes possible the flowering of culture, and it is also inherently linked to broader freedoms.

Bây giờ, các đồng chí cùng tớ phân tích bài viết này nhé.

Kinh nghiệm luyện ielts Sample essay (Part 1)

 Kinh nghiệm luyện ielts xác định dạng essay

Khi nhìn vào đề bài, việc đầu tiên là phải xác định dạng essay .

Đề bài trên đưa ra quan điểm vể việc “ There should be no government restrictions on what creative artists do”and “they should have freedom to express their own ideas”, các đồng chí sẽ phải nêu ý kiến của mình về quan điểm này. Các đồng chí có thể “agree”, “disagree” hoặc chỉ “partly agree” cũng được. Các đồng chí sẽ phải hoàn toàn bảo vệ quan điểm của mình đã nêu ra. Vì thế, hãy chọn cho mình một biện pháp an toàn, tức là cần suy xét xem hướng nào sẽ có nhiều “idea” hơn và dễ lập luận hơn, không nhất thiết phải theo sở thích cá nhân của mình.

Bài viết trên đã “ agree” quan điểm bằng việc khẳng định “I believe that society’s best interests are served when no limitations are placed on creative expression”. Các đồng chí chú ý là câu thể hiện quan điểm của mình sẽ được đặt ở cuối đoạn mở đầu nhé.

Kinh nghiệm luyện ielts Xác định “main ideas”

Sau khi khẳng định ý kiến của mình, các đồng chí sẽ phải đưa ra các luận chứng để bảo vệ cho ý kiến đó. Ở đây, người viết đã đồng ý với quan điểm của đề bài và đưa ra 2 “main ideas”, tương ứng với 2 đoạn trong “body paragraph”.
– Artistic freedom give the widest scope to the exchange of ideas in a society
– Government restrictions are generally ineffective, even counterproductive in some cases
Thứ ba: Xác định “Supporting Ideas”

Với “idea” thứ nhất, các đồng chí có thể thấy rằng, người viết đã đưa ra lợi ích của “ Artistic freedom”. Sau đó, luận cứ – “supporting idea” được đưa ra. Người viết thu hẹp phạm vi bàn luận của mình, từ “free speech” đến cái cụ thể hơn là “political speech”. Từ đó, rút ra kết luận về tầm quan trọng của nó đối với xã hội “Without freedom of speech, the development of a democratic society is greatly curtailed”.

“Idea” thứ hai không được thể hiện rõ. Tuy nhiên, khi đọc hết đoạn văn, chúng ta có thể hiểu rằng “Government restrictions are generally ineffective, even counterproductive in some cases”. Người viết đã đưa ra những ví dụ về các trường hợp mà khi đó “ restrictions” không có tác dụng, thậm chí phản tác dụng.
“suppression of political expression may cause legitimate criticism of corruption or abuse of power by the government”
“prohibiting artistic expression with a sexual content does not lessen sex crimes”
“restrictions for religious content may create tension and potential for conflict in society”

Kinh nghiệm luyện ielts

Không dễ để có thể viết được một bài “essay” trong khoảng thời gian ngắn như thế này đúng không các đồng chí. Ngoài việc xác định dạng bài, tìm ý chính và đưa ra dẫn chứng, chúng ta còn phải huy động một lượng kiến thức khá lớn về ngữ pháp, từ vựng…
Hy vọng qua bài mẫu này, các đồng chí sẽ có thêm một nguồn tham khảo để nâng cao khả năng viết của mình.

Tham khảo chủ đề liên quan:

– Kinh nghiệm luyện thi ieltskhóa học luyện ielts speaking

– Khóa học ieltskhóa học toickhóa học tiếng anh giao tiếp

Nguồn: res.vn