Mẫu câu khi kiểm tra hộ chiếu ,hải quan

Mẫu câu khi kiểm tra hộ chiếu ,hải quan

 

Kiểm tra hộ chiếu

could I see your passport, please?         xin anh/chị vui lòng cho xem hộ chiếu

where have you travelled from? anh/chị đến từ đâu?

what's the purpose of your visit? anh/chị đến đây làm gì?

I'm on holiday   tôi đi nghỉ

I'm on business tôi đi công tác

I'm visiting relatives       tôi đi thăm người thân

how long will you be staying?     anh/chị sẽ ở lại bao lâu?

where will you be staying?         anh/chị sẽ ở đâu?

you have to fill in this … anh/chị phải điền vào … này

landing card      thẻ xuống máy bay

immigration form           đơn nhập cư

enjoy your stay! chúc anh/chị có thời gian vui vẻ!

Hải quan

could you open your bag, please?          xin anh/chị vui lòng mở túi

do you have anything to declare?           anh/chị có đem theo hàng cần khai báo không?

you have to pay duty on these items       anh/chị phải trả thuế cho những mặt hàng này