Một số lỗi sai trong Speaking

Một số lỗi sai trong Speaking

Nhiều người bảo nói tiếng Anh không cần quan tâm lắm đến ngữ pháp, miễn sao nói người đối diện hiểu là được rồi. Tớ đồng ý. Nhưng các đồng chí cũng nên biết rằng, nếu chúng ta nói sai ngữ pháp, người nghe sẽ khó có thể hiểu hết được nội dung mình muốn truyền tải, thậm chí hiểu sai nghĩa. Vì vậy, để khắc phục lỗi này, các đồng chí phải tốn khá nhiều thời gian đấy.

Sai: I visited Hanoi in the early of this year.
Đúng: I visited Hanoi early this year.

Một số lỗi sai trong Speaking
Đối với câu này, các đồng chí phải để ý đến thời điểm hành động xảy ra. Dễ dàng nhận ra câu này phải dùng thì quá khứ đơn đúng không? Tớ xin phép nhắc lại cấu trúc một chút nhé.
S + V (ed/did) + O
Đối với hành động xảy ra có thời gian xác định, chúng ta thường thêm giới từ “in”, “on”, “at”,… Thế nhưng, không phải trong bất cứ trường hợp nào việc thêm giới từ vào cũng đúng cả. Đối với các trạng từ như “this month”, “this week”, “ two days ago”,….chúng ta không được thêm bất kì giới từ nào cả. Chính vì thế, câu trên là hoàn toàn sai. Việc thêm “early” vào cũng không làm ảnh hưởng đến cấu trúc này.
Sai: She always gives me useful advices of life.
Đúng: She always gives me useful advice about life.
“Advice” là danh từ không đếm được, vì thế, chúng ta không được thêm “s” để tạo dạng plural. Thêm nữa, trong trường hợp này, theo sau “advice” không thể là “of”. Câu này đại ý là “ Cô ấy luôn cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích về cuộc sống” chứ không phải là “lời khuyên hữu ích của cuộc sống”. Vì vậy, dùng “of” trong trường hợp này là không đúng.
Sai: I have my cousin there.
Đúng: I have a cousin there.
Khi nói “ Mình có một người anh/ chị họ ở đo”, chúng ta không được dùng tính từ sở hữu “my”, thay vào đó là sử dụng một mạo từ như trong câu đã sửa.
Sai: I prefer listening to music at home than going out.
Đúng:
I prefer listening to music at home to going out.1
I prefer to listen to music at home rather than go out.2
Chúng ta có cấu trúc “ someone prefers sth/doing sth to st/doing sth else”, có nghĩa là “ ai đó thích cái gì/ làm gì hơn là cái gì/ làm gì. Theo đó, thay vì sử dụng “than”, chúng ta phải dùng “to” hoặc “rather than” ( khi dùng “rather than” phải thay đổi cấu trúc giống (2)).
Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu các đồng chí muốn nhấn mạnh việc thích nghe nhạc hơn là đi ra ngoài thì cách thứ 2 sẽ chính xác hơn.
Sai: I almost stay at home
Đúng: I mostly stay at home
Câu này nhìn thoáng qua có vẻ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, để ý kĩ một chút thì sẽ thấy điểm bất hợp lý.
“Almost” nghĩa là “ gần như”. Nó là một trạng từ, luôn đứng trước tính từ, động từ, giới từ hoặc trước một trạng từ khác. Thông thường, “almost” được theo sau bởi anybody, anything, no one, nobody, all, every hay everybody”.
Ví dụ: Almost everybody has breakfast in early morning.
“ Mostly” cũng là một trạng từ, có nghĩa là “phần lớn”, “chủ yếu”, “hầu hết”.
Câu trên có nghĩa là “ Chủ yếu là tôi ở nhà”, vì thế, sử dụng “almost” trong trường hợp này là hoàn toàn không đúng.
Câu hỏi “ If you had a chance to change your job, what job would you like?
Trả lời:
Sai: I will choose a job that fits me.
Đúng: I would choose a job that suited me.
Có hai vấn đề cần lưu ý trong câu này.
Thứ nhất: Về dạng thức.
Câu hỏi đang sử dụng câu điều kiện loại 2(thể giả định). Vì thế, các đồng chí không được dùng “will”, thay vào đó phải sử dụng “would” như trong câu hỏi đã đề cập. Và tất cả những gì các đồng chí nói theo sau đó sẽ phải tuân theo quy luật này. Do đó, chưa bàn đến từ vựng, chúng ta có “fits”-> “fitted”.Có một sự thật là có thể các đồng chí rất rành về phần này, nhưng khi nói lại rất dễ quên.
Thứ hai: Về từ vựng.
“Fit” chỉ sự vừa vặn, phù hợp về kích thước, hình dáng, thường dùng để nói về quần áo, giày dép
“Suit” chỉ sự phù hợp về kiểu dáng, màu sắc, thường dùng để nói về sự phù hợp của một vật với một người.
Chính vì thế, chúng ta phải sử dụng “suit” thay cho “fit” và dạng đúng của “suit” là “suited”.