Một Số Ngành Học/ Nghề Nghiệp 

Một Số Ngành Học/ Nghề Nghiệp 

 

Politics: Chính trị
History: Lịch sử
Language: Ngôn ngữ
Geography: Địa lí
Management: Quản lí
Literature: Văn học
Economics: Kinh tế
Medicine: Y khoa, thuốc
Maths: Toán học
Science: Khoa học
Business study: Thương mại
Law: Luật
Information technology: Công nghệ thông tin (IT)
Engineering: Kĩ sư
Military service: Nghĩa vụ quân sự
Banking and finance: Tài chính ngân hàng
Fashion design:Thiết kế thời trang
Geography and mining: Mỏ địa chất
Website design: Thiết kế web
Tourism: Du lịch
Business Administration: Quản trị kinh doanh