Ngữ pháp tiếng anh-Giới từ

Ngữ pháp tiếng anh-Giới từ

 

1.Định nghĩa về giới từ
Giới từ (Preposition) là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ …

Ví dụ:
I went into the room. – Tôi đi vào căn phòng
I was sitting in the room at that time. – Lúc đó tôi đang ngồi trong phòng
Ta thấy rõ, ở ví dụ a., “the room” là tân ngữ của giới từ “into”. Ở ví dụ b., “the room” là tân ngữ của giới từ “in”.
Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ (adverb) và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau.

2.Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh:
Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó – cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.

3. Vị trí của giới từ trong tiếng anh

sau to be, trước danh từ:

+ the book is on the table. – quyển sách ở trên bàn.
+ i will study in australia for 2 years. – tôi sẽ học ở úc trong 2 năm.

sau động từ: có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ.

+ i live in ho chi minh city – tôi sống ở thành phố hồ chí minh.
+take off your hat! – cởi nón của bạn ra!
+ i have an air-conditioner, but i only turn it on in summer .- tôi có máy lạnh, nhưng tôi chỉ bật nó lên vào mùa hè.

sau tính từ:

+ i'm not worried about living in a foreign country. – tôi không lo lắng về việc sốngở nước ngoài.
+ he is not angry with you. – anh ấy không giận bạn.