Những Câu Nói Khi Gặp Lại Bạn Cũ

Những Câu Nói Khi Gặp Lại Bạn Cũ

 

1. Long time no see! → Đã lâu không gặp!

2. It's been such a long time since we last met → Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau

3. I’m glad to see you again. → Tôi rất vui khi được gặp lại anh

4. I haven’t seen you for a long time → Tôi đã không gặp bạn một thời gian dài.

5. Long time no see. How are you getting on? → Đã lâu lắm rồi không gặp. Dạo này anh thế nào?

6. How’re the same old Linh, aren’t you? → Linh này, trông cậu vẫn thế nhỉ?

7. You’re really changed → Cậu đã thay đổi nhiều đấy

8. You haven’t changed at all → Cậu không thay đổi tí nào cả.

9. Are you gaining weight → Dạo này cậu béo lên phải không?

10. How are you getting along with your work recently? → Công việc của anh dạo này thuận lợi chứ?

11. Say hello to your family → Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến gia đình bạn nhé.

12. Please send my regards to the others → Cho mình gửi lời hỏi thăm tới mọi người nhé.

13. We’ll meet again some day. → Hẹn ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé