Phân biệt ‘Trip’,’Travel’ và ‘Journey’

Phân biệt ‘Trip’,’Travel’ và ‘Journey’

 

 1. Trip (n) /trip/: chuyến đ, thường là chuyến đi với quãng đường & thời gian ngắn, chỉ sự nhất thời.

Ví dụ: 
– We took a five-day trip by bus. 
(Chúng tôi làm một chuyến đi 5 ngày bằng xe bus.)
– I went on business trip to Hongkong last month.
(Tôi đi công tác tới Hồng Kong tháng trước.)

**Chú ý sử dụng “take” & “go on” cho danh từ “trip”
– A round-trip ticket = vé khứ hồi
– A one-way ticket = vé 1 chiều.

2. Travel (v) /'træveil/: Đi tới một nơi nào đó, du lịch, du hành…
Ví dụ: He travels frequently for work.
(Anh ta thường xuyên đi công tác.)

** Travel (n) có thể sử dụng để mô tả hành động đi du lịch nói chung.
Ví dụ: Travel in that region of this country is dangerous.
(Du lịch tại khu vực đó của nước này rất nguy hiểm.)

3. Journey (n) /'dʤə:ni/: Đi từ nơi này tới nơi khác, thường là một chuyến đi xa, đi lâu ngày, cuộc hành trình…
Ví dụ: The journey takes 2 hours by plane or 10 hours by bus. 
(Chuyến đi mất hết 2 giờ máy bay và 10 giờ xe buýt.)