Trung Tâm Luyện Thi IELTS - RES

Thầy Joe Nicholson

Thầy Joe Nicholson

Thầy Joe Nicholson đến từ London, Anh Quốc là giảng viên tại Việt Nam được 6 năm. Với các bằng đại học như bằng cử nhân ngành European Business – Anglian Ruskin University (UK), thạc sĩ International trade – Blaise Pascal University (France), bằng luật tại The College of Law, chứng chỉ TEFL, CELTA, thầy chủ yếu dạy các lớp ở trình độ cao như Advanced, writing và special. Ấn tượng của thầy về học sinh Việt nam là rất chăm chỉ, ý chí và luôn tập trung vào mục tiêu mà mình đề ra. Phong cách dạy của thầy là luôn tạo không gian mà học sinh có thể hòa nhập, tham gia tích cực và đặt câu hỏi. Thầy luôn giải thích rất tỉ mỉ, rõ ràng và đưa ra các ví dụ kèm theo. Từ đấy, học sinh của thầy luôn được trang bị kiến thức rõ ràng và đạt được điểm Ielts như mục tiêu đề ra.

Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon