Tìm hiểu về chứng chỉ IELTS quốc tế

Luyện thi IELTS với RES nhé!!! 

Chứng chỉ IELTS là tên viết tắt của “International English Language Testing System”, được điều hành bởi 3 tổ chức là ESOL của Đại học Cambrige, Hội đồng Anh và IDP của Úc. Chứng chỉ IELTS là chứng nhận Quốc tế về khả năng sử dụng Anh ngữ thành thạo của những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2, chứng chỉ IELTS được tất cả các công ty, trường học và các tổ chức trên thế giới công nhận. Điểm IELTS 6.0 sẽ đảm bảo cho học viên có thể du học tại tất cả các trường Đại học trên thế giới ở tất cả các bậc học của các nước Anh,Úc, Canada, Zew Zealan.
  
Có 2 loại kiểm tra trong kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS:
– Loại thứ nhất General English (tiếng Anh thông dụng), được áp dụng cho đối tượng định nhập cư lâu dài.
– Loại thứ 2 là Academic English (tiếng Anh học thuật).
Đặc điểm chung của 2 loại IELTS được chia thành 4 phần: Nghe, nói, đọc, viết. Phần Nghe, Nói ở 2 loại IELTS giống nhau nhưng phần đọc viết lại khác nhau. General English dễ hơn trong khi Academic English lại tập trung nhiều vào tiếng Anh tổng hợp.
IELTS là kỳ thi diễn ra trong vòng 2 giờ  45 phút, đánh giá đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Thí sinh có thể lựa chọn một trong hai loại hình thi: Học thuật (Academic) hay Đào tạo chung (General Training).

Thời gian làm bài là 2 tiếng 45 phút được phân chia theo:
 +  Phần Nghe 30 phút và có 40 câu hỏi phải trả lời.
 +  Phần đọc 60 phút có 40 câu hỏi phải trả lời.
 +  Phần Viết có 60 phút và sinh viên phải viết một bài luận 100 từ và bài thứ 2 có chủ đề riêng là 250 từ.
 +  Phần nói khoảng 10 đến 15 phút, yêu cầu phỏng vấn cũng như kết quả phụ thuộc vào người phỏng vấn.

Điểm cho mỗi phần ó thang điểm từ 1–>9 điểm. Chấm từng phần rồi cộng lại thành tổng điểm. Thông thường, chứng chỉ IELTS có giá trị 2 năm và sau khoảng thời gian này bạn phải cập nhật kiến thức tùy theo công việc đòi hỏi bạn. Bạn không thể kiểm tra IELTS lại lần nữa nếu chứng chỉ IELTS trước của bạn chưa đến 3 tháng nữa là hết hiệu lực. Kết quả kiểm tra sẽ có trong 2 tuần sau khi kiểm tra nhưng nếu trả tiền cao hơn sẽ có kết quả nhanh hơn.
Hầu hết các trường yêu cầu sinh viên phải có điểm Academic IELTS là yêu cầu về tiếng Anh. Thông thường những yêu cầu về IELTS học đại học thường là IELTS 6.0 nhưng khóa sau ĐH yêu cầu IELTS 6.5.