Tips để diễn đạt dễ hiểu!!!

 

Diễn đạt không rõ ràng là vấn đề nhiều người gặp phải khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Dù có vốn từ vựng tốt và dùng đúng ngữ pháp khi nói/viết nhưng nếu diễn đạt phức tạp thì đôi bên vẫn không hiểu được ý của người đối diện. 

✔ Lời khuyên cho các bạn để diễn đạt dễ hiểu chỉ gồm hai từ “ĐƠN GIẢN”, tức là:

Đi trực diện vào vấn đề mà bạn muốn truyền đạt
Dùng những từ ngữ đơn giản 
Dùng cấu trúc ngữ pháp đơn giản 

✔ Ví dụ:

Nội dung nguyên gốc tiếng Việt:

Đi du học có nhiều lợi ích đối với sinh viên. Thứ nhất là lợi ích về mặt kiến thức, tức là sinh viên sẽ học được nhiều kiến thức bổ ích và cập nhật. Thứ hai là lợi ích về mặt con người, có nghĩa là những người đi du học thường tự lập hơn bởi vì họ phải sống xa gia đình.

Dưới đây là hai cách nói bằng tiếng Anh, bạn cảm thấy cách diễn đạt nào dễ hiểu hơn?

– Having an opportunity to go study abroad provides students with many benefits. First and foremost, it is the benefit in terms of knowledge. To explain, it means that people who study abroad can approach a deep sea of knowledge. This knowledge is extremely useful and updated. Furthermore, it is the benefit concerning the development of personality. By saying this, what I mean is that students living and studying abroad are given a chance to increase their independence. This is because they have to handle a struggling life without the help and support of their family.

– It is very beneficial for students to go study abroad. The first advantage is that these students can get better knowledge. This knowledge is generally updated and will be useful for them in the future when they go to work. The second benefit is about personal development. Students who study abroad are often more independent because they have to take care of themselves without much help and support from their family.

Thực hành: Bạn hãy thử viết một đoạn nội dung bất kỳ bằng tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Anh theo hai cách: cách thứ nhất là cách mọi khi bạn vẫn dịch, cách thứ hai là cố gắng diễn đạt dễ hiểu nhất có thể. Sau đó bạn hãy đánh giá xem hai cách chuyển ngữ này có khác nhau không?