Tổng hợp 48 đề thi IELTS Writing mới nhất năm 2020

Tổng hợp 48 đề thi IELTS Writing mới nhất năm 2020

Tổng hợp đề thi IELTS Writing năm 2020 tại hai hội đồng thi IDP và BC (British Council) chuẩn nhất, được cập nhật liên tục sẽ giúp cho thí sinh nắm bắt được cấu trúc bộ đề, xu hướng ra đề để nâng cao được khả năng tiếp xúc với mạch đề, có tâm lý tốt nhất khi bắt đầu bước vào cuộc thi chính thức.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng để luyện tập những bộ đề thi IELTS 2020 sau đây.

Đề thi IELTS tháng 1/2020

Ngày 04/01/2020

Mở đầu năm 2020 là một đề thi tương đối nhẹ. Đề có Task 1 là dạng bài Tables khá phổ biến và hầu hết các thí sinh đều luyện qua các dạng Tables. Tuy nhiên do lượng thông tin được cung cấp khá lớn mà lại không có hình ảnh trực quan nên thí sinh sẽ khó so sánh dẫn đến việc dễ viết lan man.

Task 2 là dạng bài viết Opinion, thí sinh cần phân tích và xác định những phần chính cần viết trong bài từ đó đưa ra những nhận định và ý kiến của bản thân.

Task 1:

The table gives data around five sorts of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014.

The table gives data around five sorts of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014.

Task 2:

Nowadays, TV channels give men’s sport shows more than ladies’ sport shows, why is that? Should TV channels give equivalent time for ladies’ sport shows and men’s shows?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 04/01/2020.

Ngày 11/01/2020

Đề thi này gồm Task 1 là dạng biểu đồ đường (Line Graph) với 4 đường dữ liệu cần phân tích, thí sinh cần vận dụng nhiều từ vựng mô tả sự thay đổi theo thời gian. Task 2 là dạng đề bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý (Agree or Disagree) với nhận định của đề, dạng này tương tự Opinion và cách tiếp cận chủ đề có thể nói là giống nhau.

Task 1:

The line chart shows the level of the New Zealand populace from 1950 to 2050.

The line chart shows the level of the New Zealand populace from 1950 to 2050

Task 2:

A lot of people think spoken communication is more impressive and powerful than written communication. To what extent do you agree or don’t agree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 11/01/2020.

Ngày 16/01/2020

Khác với hai đề phía trên, đề thi lần này là các dạng bài mới hoàn toàn với Task 1 biểu đồ cột (Bar Chart/Column Chart) với 6 đối tượng cần so sánh. Task 2 là dạng bài phân tích hai mặt đối lập của một vấn đề (Positive – Negative). Lời khuyên cho dạng này là cần dành một ít thời gian ban đầu để lên ý tưởng và sắp xếp các thông tin, đồng thời liệt kê các điểm tích cực, tiêu cực có thể cho ví dụ minh họa bài viết sinh động hơn.

Task 1:

The outline underneath gives data about the age of ladies in Australia when they bring forth their first kid in 1966, 1986 and 2006.

The outline underneath gives data about the age of ladies in Australia when they bring forth their first kid in 1966, 1986 and 2006.

Task 2:

These days it isn’t just huge organizations that can make films. Digital technology allows anyone to make films. Do you think it is a positive or negative development?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 16/01/2020.

Ngày 18/01/2020

Không phải các loại biểu đồ nữa, đề thi lần này là sự xuất hiện của Process (Diagram), có thể nói đây dạng bài khiến thí sinh phải dè chừng nhất. Chuyển sang phần sau của đề, Task 2 là dạng Discussion. Dạng này sẽ khó hơn, thay vì chỉ đưa ra ý kiến chủ quan một chiều thì nay bạn phải thảo luận cả hai mặt của vấn đề.

Task 1:

The Diagram beneath shows the creation of ethanol oil from grain. Sum up the data by choosing and detailing the fundamental highlights and and make comparisons where relevant.

The Diagram beneath shows the creation of ethanol oil from grain. Sum up the data by choosing and detailing the fundamental highlights and and make comparisons where relevant.

Task 2:

Many people think that mental strength is the main factor for achievement in sports. Notwithstanding, some others believe that it is more essential to have strong and fit individuals. Examine the two perspectives and offer your thoughts.

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 18/01/2020.

Đề thi IELTS tháng 2/2020

Ngày 01/02/2020

Đề thi này có Task 1 là dạng Pie chart, tuy nhiên nếu thông thường chỉ có 1 hoặc 2 biểu đồ thì nay có đến 4 biểu đồ tròn cần phân tích, độ khó tăng lên gấp đôi. Bí quyết làm dạng bài này là bạn cần nhìn bức tranh tổng thể để thấy được những xu hướng chung sau đó hãy đi sâu vào so sánh chi tiết.

Task 2 là dạng Problems và Solutions khá phổ biến trong đề IELTS Writing Task 2. Với dạng bài này bạn không chỉ liệt kê các vấn đề mà còn đưa ra các giải pháp để khắc phục tận gốc. Ngoài ra, những ví dụ chứng minh là cần thiết để thuyết phục các giám khảo.

Task 1:

The graphs beneath show the percentage of people operating in different sectors in town A and town B in 1960, 2010.

The graphs beneath show the percentage of people operating in different sectors in town A and town B in 1960, 2010.

Task 2:

People are having increasingly more sugar-based beverages. What are the reasons? What are the solutions to make people drink less?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 01/02/2020

Ngày 08/02/2020

Task 1:

The table underneath gives data about the values of exports of natural kiwi fruit from New Zealand to five nations between 2010 and 2012.

The table underneath gives data about the values of exports of natural kiwi fruit from New Zealand to five nations between 2010 and 2012.

Task 2:

The utilization of online media is replacing face to face interaction among lots of people in society. Do you think the advantages outweigh the advantages?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 08/02/2020.

Ngày 13/02/2020

Task 1:

The bar chart beneath shows the amount of money invested in each category from five organizations.

The bar chart beneath shows the amount of money invested in each category from five organizations.

Task 2:

A few people believe that perusing stories from a book is better than watching television or playing video games for kids. To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 13/02/2020.

Ngày 22/02/2020

Bên cạnh Process, Map cũng là một dạng khó và ít gặp. Tuy nhiên lại xuất hiện trong đề thi lần này. Với Map sẽ có 3 dạng là hiện tại, hiện tại – tương lai, quá khứ – hiện tại, ở mỗi trường hợp lại có cách viết và trình bày khác nhau. Cho dù ở dạng nào đi nữa thì khả năng mô tả các đối tượng và đặc điểm của chúng là vô cùng quan trọng.

Chuyển sang Task 2 là dạng bài khá đơn giản và thường gặp trong bài thi IELTS – Causes – Effects. Dạng này thí sinh cần nêu ra được các nguyên nhân (Cause), tác động (Effect) và cuối cùng là giải pháp (Solutions) cho một vấn đề xã hội cụ thể mà đề cung cấp.

Task 1:

The map underneath shows the changes that have occurred at the waterfront zone of a town called Darwin between 2009 and 2014.

The map underneath shows the changes that have occurred at the waterfront zone of a town called Darwin between 2009 and 2014.

Task 2:

Internet shopping is increasing drastically. How could this trend affect our environment and the kinks of jobs required?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 22/02/2020.

Đề thi IELTS tháng 3/2020

Ngày 05/03/2020

Task 1:

The diagram underneath shows the percentage of people in various age bunches in a one city who went to the music show between 2010 and 2015.

Task 2:

A few people argue job satisfaction is more important than job security. Others think a permanent job is more important. Discuss both these perspectives and give your own opinion.

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 05/03/2020.

Ngày 07/03/2020

Task 1:

The bar chart beneath shows the percentage of youngsters in higher education in 2000, 2005 and 2010.

The bar chart beneath shows the percentage of youngsters in higher education in 2000, 2005 and 2010.

Task 2:

A few people think news has no association with people’s lives. So then it is a waste of time to read the newspaper and watch TV news programs. To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 07/03/2020.

Ngày 14/03/2020

Task 1:

The outline underneath shows one method of manufacturing ceramic pots.

The outline underneath shows one method of manufacturing ceramic pots.

Task 2:

Advertisements are getting increasingly more common in everyday life. Is it a positive or negative development?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 14/03/2020.

Ngày 21/03/2020

Task 1:

The outline underneath shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost). Summarize the information by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The outline underneath shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost). Summarize the information by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

Watching a live performance such as a show ,a play, or game is more enjoyable than watching the same event on television. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 21/03/2020.

Đề thi IELTS tháng 4/2020

Ngày 25/04/2020

Task 1:

The chart underneath shows the percentage of people of various age groups who went to the cinema once a month or more in one European country from 2000 to 2011.

Task 2:

Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. How much do you concur or oppose this idea?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 25/04/2020.

Ngày 30/04/2020

Task 1:

The graph gives data about coffee creation in 4 different countries from 1990 to 2010.

The graph gives data about coffee creation in 4 different countries from 1990 to 2010.

Task 2:

Numerous people are making trips to different countries. Why? Is it a positive or negative development?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 30/04/2020.

Đề thi IELTS tháng 5/2020

Ngày 09/05/2020

Task 1:

The guides show art galleries in Australia in 1950 and now. Summarise the data by choosing and detailing the primary highlights, and make comparisons where relevant.

Task 2:

In this day and age, privately owned businesses rather than the government pay for and conduct most scientific research. Do you think the advantages outweigh disadvantages?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 09/05/2020.

Ngày 16/05/2020

Nếu trước kia các thí sinh chỉ cần phân tích một loại biểu đồ nhất định thì đề thi hôm nay được cải tiến lên thành dạng biểu đồ hỗn hợp – Multiple Graphs. Tức từ hai loại biểu đồ trở lên. Nếu thí sinh không phân tích kỹ thì sẽ dễ bị điểm thấp do viết lan man, không xác xác định được đặc điểm chính và không so sánh tương quan giữa các đối tượng.

Task 1:

The charts show the changes in the UK industry steel between 1970 and 2000. (million tonnes versus thousand).

The charts show the changes in the UK industry steel between 1970 and 2000. (million tonnes versus thousand).

Task 2:

Nowadays parents spend little space time with their children. Why is it the case? Who are more affected: Parents or children?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 16/05/2020.

Ngày 21/05/2020

Task 1:

The graphs show the information about the utilization of the Internet in five countries in Europe in 2000.

The graphs show the information about the utilization of the Internet in five countries in Europe in 2000.

Task 2:

The government should spend more money on medical experimentation to protect citizens’ health rather than on protecting the environment. Do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 21/05/2020.

Ngày 23/05/2020

Task 1:

The maps show a street framework as it is presently and the proposed changes in future to decrease the number of accidents.

Summarise the information by choosing and detailing the fundamental highlights, and make comparisons where relevant.

The maps show a street framework as it is presently and the proposed changes in future to decrease the number of accidents.

Task 2:

These days, ladies just as men work all day. Therefore, ladies and men should do household tasks equally (e.g cleaning and taking care of children). To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 23/05/2020.

Ngày 25/05/2020

Task 1:

The graph shows water is gathered for the utilization of savoring water in an Australian town. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The graph shows water is gathered for the utilization of savoring water in an Australian town. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few people say that art (for example painting, music, verse) can be made by everybody while others believe that it tends to be just made by those with special abilities. Discuss both views and give your opinion.

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 25/05/2020.

Ngày 28/05/2020

Task 1:

The diagrams give data about world forest in five different regions. Sum up the information by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The diagrams give data about world forest in five different regions. Sum up the information by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few people say that sports play an important role in society. Others, however, think that it is nothing more than a leisure activity. Talk about the two perspectives and give your own opinion.

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 28/05/2020.

Ngày 30/05/2020

Task 1:

The diagrams compare the number of people per household in the UK in 1981 and 2001.

The diagrams compare the number of people per household in the UK in 1981 and 2001.

Task 2:

Some training frameworks make understudies center around specific subjects at 15 years old, while others expect understudies to consider a wide scope of subjects until they leave school. What are the advantages of every framework? Which do you think is a better training framework?

Đề thi IELTS tháng 6/2020

Ngày 04/06/2020

Task 1:

The guides show the changes of an office building between the present and the future. Summarise the data by choosing and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The guides show the changes of an office building between the present and the future. Summarise the data by choosing and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2:

Research into new types of medicine and treatments are essential for improving health and dealing with diseases. Who do you think should fund these researches: Privately owned businesses, people or governments?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 04/06/2020.

Ngày 06/06/2020

Task 1:

The chart beneath describes how storm water is recycled in an Australian city.

The chart beneath describes how storm water is recycled in an Australian city.

Task 2:

It’s not necessary to travel to other places to learn the culture of other people. We can learn just as much from films, books and the internet. Do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 06/06/2020.

Ngày 13/06/2020

Task 1:

The diagram and table underneath give data about what nursing graduates did in the wake of completing their course in the UK in 2009. Summarise the data by choosing and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The diagram and table underneath give data about what nursing graduates did in the wake of completing their course in the UK in 2009. Summarise the data by choosing and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2:

Cyclists and vehicle drivers sharing the same road cause some problems. What are the problems? What could be done to solve those problems?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 13/06/2020.

Ngày 18/06/2020

Task 1:

Yearly average spending on clothes per individual in the US in 1985, 1995 and 2005.

Yearly average spending on clothes per individual in the US in 1985, 1995 and 2005.

Task 2:

These days, an ever increasing number of ladies choose to have children later in their life? why? Does it have an advantage or disadvantage?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 18/06/2020.

Ngày 20/06/2020

Task 1:

The monthly price of exported rice from ThaiLand and VietNam from 2012 to 2015 (Million dollars for each ton).

The monthly price of exported rice from ThaiLand and VietNam from 2012 to 2015 (Million dollars for each ton).

Task 2:

A few cities create housing areas by providing taller buildings. Others create housing by building houses on a wider area of land. Which solution is better?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 20/06/2020.

Ngày 27/06/2020

Task 1:

The line diagram underneath shows the creation of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000. Sum up the information by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The line diagram underneath shows the creation of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000. Sum up the information by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few people think the characteristics an individual necessities to get successful in this day and age can’t be educated at a college or similar academic institution. To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 27/06/2020.

Đề thi IELTS tháng 7/2020

Ngày 02/07/2020

Task 1:

The table beneath shows data and predictions regarding the change in percentage of the population aged 65 and above in three countries. Summarize the data by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table beneath shows data and predictions regarding the change in percentage of the population aged 65 and above in three countries. Summarize the data by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

Youngsters today invest a lot of cash and time following fashion trends (clothing, tech). To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 02/07/2020.

Ngày 04/07/2020

Task 1:

The charts beneath show changes in Felixstowe in the UK between 1967 and 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The charts beneath show changes in Felixstowe in the UK between 1967 and 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

As parts of education, students should spend a period of time living in another nation to learn its language and culture. To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 04/07/2020.

Ngày 09/07/2020

Task 1:

The table beneath shows the quantity of cars made in three countries in 2003, 2006 and 2009. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table beneath shows the quantity of cars made in three countries in 2003, 2006 and 2009. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

Employers these days put more emphasis on social skills. A lot of people believe that social skills are important in addition to good qualifications for job success. To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 09/07/2020.

Ngày 11/07/2020

Task 1:

The image underneath shows the utilization of environmentally friendly energy accounting the total energy from 1971 to 2006. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The image underneath shows the utilization of environmentally friendly energy accounting the total energy from 1971 to 2006. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

In numerous nations, individuals are spending more hours at their working environment. Why would that be? Is that a negative and positive development?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 11/07/2020.

Ngày 18/07/2020

Task 1:

The chart beneath shows the percentage of immigrants to Australia from five nations in 1962, 1982 and 2002. Sum up the data by choosing and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The chart beneath shows the percentage of immigrants to Australia from five nations in 1962, 1982 and 2002. Sum up the data by choosing and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few people focus on news in their country, while others think it is more essential to know about worldwide news. Talk about both views and give your opinion.

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 18/07/2020.

Ngày 23/07/2020

Task 1:

The table and pie diagram give data about the population in Australia according to different nationalities and areas. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table and pie diagram give data about the population in Australia according to different nationalities and areas. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few people believe that schools should choose students according to their academic abilities, while others think it is better to have students of different abilities studying together. Talk about both views and give your own opinion.

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 23/07/2020.

Đề thi IELTS tháng 8/2020

Ngày 01/08/2020

Task 1:

The graph underneath shows the average hours spent per day in leisure and sports activities, by youngest and oldest populations, in the US, in 2015. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The graph underneath shows the average hours spent per day in leisure and sports activities, by youngest and oldest populations, in the US, in 2015. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

These days people waste a lot of food that was purchased from shops and eateries. For what reason do you think people squander food? What can be done to reduce the amount of food they throw away?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 01/08/2020.

Ngày 08/08/2020

Task 1:

The table underneath shows the quantity of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table underneath shows the quantity of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few people say that the government should spend more money looking after elderly people while others think that government spending should be spent more on the education of youngsters. Talk about both views and give your opinion.

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 08/08/2020.

Ngày 15/08/2020

Task 1:

The bar diagram and line chart beneath show the results of a survey conducted over a three-year time frame to discover what people who live in London think of the city. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The bar diagram and line chart beneath show the results of a survey conducted over a three-year time frame to discover what people who live in London think of the city. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few people think the money spent on developing technology for space exploration is not justified. Notwithstanding, there are more gainful approaches to go through this money. To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 15/08/2020.

Ngày 22/08/2020

Task 1:

The table underneath shows the average weekly salaries of men and of ladies working in various occupations. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table underneath shows the average weekly salaries of men and of ladies working in various occupations. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few organizations support sport as a way to advertise themselves. Some people think it is good for the universe of sports, while others think there are disadvantages. Talk about both views and give your opinion.

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 22/08/2020.

Ngày 29/08/2020

Task 1:

The guides underneath show the changes that have occurred at Forton Valley City from 2000 to 2010. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The guides underneath show the changes that have occurred at Forton Valley City from 2000 to 2010. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

The most basic part of a person’s life is their time at a working place, and life turns meaningless once no job satisfaction is obtained. To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 29/08/2020.

Đề thi IELTS tháng 9/2020

Ngày 05/09/2020

Task 1:

The graph gives data about the way toward making carbonated beverages. Sum up the data by choosing and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The graph gives data about the way toward making carbonated beverages. Sum up the data by choosing and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few educationalists state that each child should be instructed how to play an instrument. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 05/09/2020.

Ngày 12/09/2020

Task 1:

The chart underneath shows data about the total oil consumption of four major consumers from 2009 to 2030. Sum up the data by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The chart underneath shows data about the total oil consumption of four major consumers from 2009 to 2030. Sum up the data by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

Online communication is getting more popular than face-to-face communication in a lot of companies. Do the advantages of this outweigh its disadvantages?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 12/09/2020.

Ngày 17/09/2020

Task 1:

The table underneath shows data and predictions regarding the change in the percentage of the population aged 65 and above in three nations. Sum up the data by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table underneath shows data and predictions regarding the change in the percentage of the population aged 65 and above in three nations. Sum up the data by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

In numerous nations, plastic containers have gotten more popular than ever. They are used in many businesses such as the food and drink industry. Do you think the advantages of this outweigh its disadvantages?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 17/09/2020.

Ngày 26/09/2020

Task 1:

The charts show changes in the trends of the urban and rural population and by various age groups from 1950 to 2040. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The charts show changes in the trends of the urban and rural population and by various age groups from 1950 to 2040. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

Internet technology means don’t have to make a trip to outside nations to see how others live. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 26/09/2020.

Đề thi IELTS tháng 10/2020

Ngày 10/10/2020

Task 1:

The chart shows the design of a modern landfill for household waste. Summarize the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The chart shows the design of a modern landfill for household waste. Summarize the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few people say that the experiences a kid has before starting school have the most effect on their future life. Others say that experiences as a teenager, especially at school, are more influential. Talk about both views and give your own opinion?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 10/10/2020.

Ngày 15/10/2020

Task 1:

The table underneath shows a survey on the preference of various age groups in a European country on different TV programmes in 2012. Sum up the data by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table underneath shows a survey on the preference of various age groups in a European country on different TV programmes in 2012. Sum up the data by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

It is proposed that primary children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do the benefits of this exceed its impediments?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 15/10/2020.

Ngày 24/10/2020

Task 1:

The diagrams below show the current building of a college and the arrangement for changes to the school site later on. Sum up the data by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The diagrams below show the current building of a college and the arrangement for changes to the school site later on. Sum up the data by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

People are living longer after they retire. What are the problems? What should be possible to take care of these problems?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 24/10/2020.

Ngày 31/10/2020

Task 1:

The pie and bar charts underneath show the percentage of water consumption and use in Australia in 2004. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The pie and bar charts underneath show the percentage of water consumption and use in Australia in 2004. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

Individuals state that it is a waste of time for high school students to learn literature for example novels and poems. To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 31/10/2020.

Đề thi IELTS tháng 11/2020

Ngày 07/11/2020

Task 1:

The diagram beneath shows the percentage of the population aged 65 and over in three nations in 1980, 2000 and predicted percentage in 2030. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The diagram beneath shows the percentage of the population aged 65 and over in three nations in 1980, 2000 and predicted percentage in 2030. Sum up the data by choosing and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few people say that outside activities advantage children’ improvement instead of PC games. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 07/11/2020.

Ngày 12/11/2020

Task 1:

The following are two filter systems. Sum up the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The following are two filter systems. Sum up the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2:

A few people contend that individuals’ freedom ought to be as per laws and rules, otherwise, society can’t function as it should be. To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm: Hướng dẫn làm bài và đáp án đề thi IELTS ngày 12/11/2020.

Tổng hợp đề thi IELTS bên trên sẽ hỗ trợ thí sinh có được nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình thi cử. Tuy nhiên, nếu vẫn còn gặp khó khăn đối với kỹ năng Writing, bạn nên ôn luyện IELTS tại các trung tâm đào tạo có uy tín như Hệ thống trường Anh ngữ RES – đối tác xuất sắc của hội đồng IDP Úc để đạt được kết quả tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Anh Ngữ RES:

—————————————–

Hotline: 0979.043.610

Website: www.res.edu.vn

Email: [email protected]

——————————————

Hà Nội

 • 330 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng.
 • 89 Yên Lãng, quận Đống Đa.
 • 29 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân.
 • 490 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên.
 • 16A1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.
 • 251 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy.
 • 445 Giải Phóng, quận Thanh Xuân.
 • 91B Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm.
 • Villa 2 BT15 -16 Huyndai, quận Hà Đông.
 • Park 2, Times City, 459 Minh Khai, quận Hoàng Mai.

Bắc Ninh

 • 686 Quốc lộ 1A, Đình Bảng, Từ Sơn.
 • 312 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Hải Phòng

 • 45 Trần Phú, quận Ngô Quyền.

Quảng Ninh

 • 118 Cao Thắng, Tổ 3, Khu 5, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long.

Thanh Hóa

 • 561 Bà Triệu, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa.

Vinh

 • LK2 03-05 Chung Cư Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An.

Huế

 • 30 Hùng Vương, phường Phú Nhuận.

Đà Nẵng

 • 144 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê.

Buôn Ma Thuột

 • 238-240 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.

Nha Trang

 • 102 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, TP.Nha Trang.

Thành phố Hồ Chí Minh:

 • 280 Trần Não, Bình An, Quận 2.
 • 131 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3.
 • 417 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.
 • 99 Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình.
 • 236 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh.
 • 14-16 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 1, Quận 5.
 • 60 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, Quận 7.
 • 22 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú.
 • 366A17 Phan Văn Trị, Phường 5, quận Gò Vấp.
 • 313 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6.
 • 210 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
 • 89 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12.

Biên Hòa

 • 205 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Cần Thơ

 • 35 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Vũng Tàu

 • 51 Bình Giã, Phường 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bình Dương

 • 8 Nguyễn Văn Tiết, KP4, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.