TRỌNG ÂM ĐÓNG VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO TRONG IELTS SPEAKING

 

Trọng âm (stress) đóng vai trò rất quan trọng trong phát âm tiếng Anh. Trọng âm trong tiếng Anh được ví như dấu của tiếng Việt vậy. Nếu phát âm sai, bạn sẽ làm sai nghĩa của từ đó trong câu. Thực tế, phát âm tiếng Anh là trở ngại rất lớn với người Việt, bởi các yếu tố biến đổi đa sắc màu trong ngữ điệu và trọng âm khác nhiều so với tiếng Việt. Chính vì thế trong bài viết này, RES sẽ giúp các bạn tìm hiểu về trọng âm của từ. 

 Trọng âm rơi vào gốc từ
Trong tiếng Anh, khá nhiều từ được tạo thành bằng cách ghép một gốc từ với hậu tố hoặc tiền tố. Trong những trường hợp đó, trọng âm thường rơi vào gốc từ. Điều đó đồng nghĩa với việc khi ta thêm hậu tố hoặc tiền tố vào một từ, trọng âm của từ đó sẽ không thay đổi.

Ví dụ:
‘comfortable – un’comfortable; em’ploy – em’ployment; ‘popular – un’popular
Ngoại lệ: ‘undergrowth – ‘underground
 

Trọng âm rơi vào trước những từ tận cùng bằng:
Ví dụ:
‘tion’: pre’vention, ‘nation
‘sion’: in’vasion, dis’cussion
‘ic’: po’etic, eco’nomic
‘ical’: ‘logical, eco’nomical
‘ance’: im’portance, ‘distance
‘ious’: in’dustrious, vic’torious
Đồng thời, những từ tận cùng bằng ‘ive’, ‘ous’, ‘cial’, ‘ory’,… thì trọng âm cũng rơi vào trước nó.
Ngoại lệ: ‘politic, ‘lunatic, a’rithmetic
 

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ nó ngược lên với những từ tận cùng bằng:
Ví dụ:
‘ate’: ‘decorate, con’solidate
‘ary’: ‘dictionary, i’maginary
Những danh từ và tính từ có hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất:
Ví dụ:
Noun: ‘record, ‘flower, ‘valley, ‘children
Adjective: ‘current, ‘instant, ‘happy
Ngoại lệ: ca’nal, de’sire, ma’chine, i’dea, po’lice
Những động từ có hai âm tiết, trọng tâm thường rơi vào âm tiết thứ hai:
Ví dụ:
de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit
Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter
Những từ được tạo thành bởi hai gốc từ, trọng âm thường rơi vào gốc đầu:
Ví dụ:
‘homework, ‘schoolboy, ‘raincoat, ‘childhood, ‘blackboard, ‘homesick

Các bạn hãy học thuộc các quy tắc trên đây và áp dụng chúng khi nói tiếng Anh để tạo ra hiệu quả giao tiếp nhé. Chúc các bạn thành công.