Từ vựng ielts chủ đề phỏng vấn xin việc

Trong bài học vocabulary for ielts hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn những từ vựng tiếng anh hay dùng để xin việc:

1. Warm up /wɔ:m ʌp/: khởi động
2. hire /haiə/: tuyển
3. work ethic /wə:k ‘eθik/: đạo đức nghề nghiệp
4. asset /æset/: người có ích
5. company /kʌmpəni/: công ty
6. team player /ti:m’pleiə(r)/: đồng đội, thành viên trong đội
7. interpersonal skills /intə’pə:snl skil/: kỹ năng giao tiếp
8. good fit /gud’fit/: người phù hợp
9. employer /im’plɔiə/: người tuyển dụng
10. skills /skil/: kỹ năng
11. strengths /streηθ/: thế mạnh, cái hay
12. align /ə’lain/: sắp xếp
13. pro-active, self starter : người chủ động
14. analytical nature /ænə’litikəl neit∫ə/: kỹ năng phân tích
15. problem-solving /prɔbləm sɔlvə/ : giải quyết khó khăn
16. CV (viết tắt của curriculum vitae): sơ yếu lý lịch
17. application form /æplɪ’keɪʃn fɔ:m/: đơn xin việc
18. interview /’intəvju:/: phỏng vấn
19. job / dʒɔb/: việc làm
20. career /kə’riə/: nghề nghiệp
21. part-time /´pa:t¸taim/: bán thời gian
22.  full-time / ful taim/ : toàn thời gian
8. permanent /’pə:mənənt/: dài hạn
9. temporary /ˈtɛmpəˌrɛri/: tạm thời
10. appointment /ə’pɔintmənt/ (for a meeting): buổi hẹn gặp
11. ad or advert /əd´və:t/ (viết tắt của advertisement): quảng cáo
12. contract /’kɔntrækt/: hợp đồng
13.redundancy /ri’dʌndənsi/: sự thừa nhân viên
14.overtime /´ouvətaim/: ngoài giờ làm việc
15. salary /ˈsæləri/: lương tháng
16. wages /weiʤs/: lương tuần

RES ( Reliable English School )   
 
RES là trung tâm ngoại ngữ hàng đầu về luyện thi IELTS, TOEIC, tiếng anh giao tiếp chất lượng, hiện có cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ giáo viên bản xứ (Anh, Úc, Mỹ, Canada) nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao. Dù chỉ mới thành lập từ tháng 05/2008 nhưng RES đã nhanh chóng đạt được vị trí số 1 về luyện thi IELTS tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhờ vào chất lượng giáo viên nước ngoài suất sắc quen thuộc với sinh viên nhiều trường ĐH Ngoại Thương, Quốc Gia, Kinh tế, Ngân cùng đội ngũ tư vấn, nhân viên tận tâm và chuyên nghiệp. Thành tích nổi bật của RES là đã có 10 học viên đạt 8.5 IELTS, hơn 100 học viên đạt 8.0 IELTS và hàng nghìn học viên đạt 7.5. 4 bạn đạt điểm tuyệt đối 990 Toeic và hơn 500 bạn đạt trên 900 Toeic.
 
Thông tin liên hệ
 
Hà Nội:
Số 193C3 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng – Tel: 04.3623 1575
Số 71 Chùa Láng, Q. Đống Đa – Tel: 04.3259 5447
 
TP. Hồ Chí Minh:
Số 197 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM – Tel: 08.3603 1143
Số 368 Cao Thắng, Quận 10, TP.HCM –  Tel: 08.3610 0687