Từ vựng tiếng Anh đồng nghĩa Béo – Mập

 

Đa phần các bạn Việt Nam chỉ biết mỗi từ Từ vựng tiếng Anh “fat” khi cần diễn đạt ý “béo, mập” nhưng ít ai biết đó là một từ vô cùng bất lịch sự và nên tránh dùng. 

 1. Fat:/ fæt / (thông dụng): < Không lịch sự>

2. Stout: /staʊt /chỉ sự mập mạp toàn thân thể

3. Podgy:/ˈpɒdʒi / dùng cho ngón tay và bàn tay

4. Flabby: / ˈflæbi / chỉ đống thịt nhẽo nhèo

5. Plump: /plʌmp / gợi ý béo ít mà có tính chất hấp dẫn

6. Tubby /ˈtʌbi / (short and slightly fat) chỉ những người vừa béo vừa lùn

7. Chubby /ˈtʃʌbi /(slightly fat in a way that people usually find attractive)
-(1): Chỉ sự mũm mĩm ở trẻ nhỏ
-(2): Nói về đôi má (phúng phính )

8. Obese / əʊˈbiːs / <các bác sĩ thường dùng> Chỉ những người béo phì đến mức gây hại cho sức khỏe