[ VOCABULARY ] PHÂN BIỆT TỪ ĐỒNG NGHĨA

 

Chào cả nhà, chúng mình tiếp tục học về cách phân biệt từ đồng nghĩa nhé.

1. Phân biệt Person/ Persons/ People/ Peoples

– Persons : một dạng số nhiều khác của person, có nghĩa trang trọng và thường được dùng trong văn bản luật, văn bản trịnh trọng, biển báo

– People :
+ Nghĩa thường gặp là số nhiều của person
+ Còn nghĩa thứ 2 là dân tộc

– Peoples : số nhiều của people khi mang ý nghĩa dân tộc

Ex:
– The police keeps a list of missing persons
– They are persons who are escaping the punishment
– The English-speaking peoples share a common language
– The ancient Egyptians were a fascinating people

2. Phân biệt giữa Hear & Listen

An imaginary conversation between a couple might go:

-Did you hear what I just said? (Em có nghe anh vừa nói gì không?)
-No, sorry, darling, I wasn't listening. (Xin lỗi anh yêu, em không nghe)

Nhận xét :

– Hear là nghe không có chủ ý, âm thanh tự lọt vào tai mình,
– Listen là nghe có chủ ý, chú ý lắng nghe

Ex:
– I think I hear someone trying to open the door.
– I listen to music every night.