[WRITING TASK 2 TIPS] - NOMINALIZATION - Danh hóa từ

 

  Cùng luyện thi IELTS với RES nào!

Danh hóa từ là một trong những kỹ thuật cơ bản để biến một câu văn đơn giản thành một câu văn mang tính chất học thuật. Như cô có đọc được, một số Page do không hiểu bản chất của phương pháp này nên đặt tên cho list expressions sau là "những cấu trúc để viết lại câu có vẻ nguy hiểm hơn" ?? Thực sự kỹ thuật danh hóa từ diễn ra ở một số cấp độ khác nhau, các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật này thì nên sử dụng sách "Grammar for Ielts". List sau chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên chỉ đơn thuần là học thuộc cả list nhé. Các động từ, tính từ có thể danh hóa rất phong phú và đa dạng chứ chỉ không bó hẹp trong những cấu trúc dưới đây đâu . Để áp dụng kỹ thuật này vào bài IELTS WRITING, mình khuyên các bạn nên sử dụng từ điển Lingoes, có tích hợp bộ Collocation, Synonym và Thesaurus nhé. Cách thức tra từ điển để tìm thể danh hóa phù hợp cô sẽ nói rõ hơn ở các post sau.

* List một số trường hợp danh hóa động từ:

1. to explain Sth = to give an explanation for : giải thích

2. to call Sb = to give Sb a call : gọi điện cho…

3. to be interested in = to have interst in : thích

4. to drink = to have a drink : uống

5. to photograph = to have a photograph of : chụp hình

6. to cry = to give a cry : khóc kêu

7. to laugh at = to give a laugh at : cười nhạo

8. to welcome Sb = to give Sb a welcome : chào đón

9. to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn

10. to ring Sb = to give Sb a ring : gọi điện

11. to warn = to give warning : báo động, cảnh báo

12. to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to : cố gắng

13. to meet Sb = to have a meeting with Sb : gặp ai